Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 04/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Xử lý thuế nhập khẩu

Số hiệu: 04/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 02/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Bultel Việt Nam

Trả lời công văn số 2812/HQTP-NV ngày 24/8/2006 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc thanh khoản thuế hàng nhập khẩu để gia công của Công ty TNHH Bultel Internation Việt Nam nhưng thiếu bản định mức; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở giải quyết thanh khoản thuế nhập khẩu hàng gia công cho Công ty TNHH Bultel International Việt Nam từ năm 1993; ngày 3/3/2004 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 946/TCHQ-KTTT hướng dẫn thực hiện. Tiếp theo công văn số 946/TCHQ-KTTT nêu trên, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7494/TCHQ-KTTT ngày 29/12/2006 gửi Tổng cục Thuế (có gửi cho Công ty và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh), Cục thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị sao lục bản định mức và gửi cho các đơn vị có liên quan. Yêu cầu Cục Hải quan kiểm tra toàn bộ hồ sơ lô hàng xin thanh khoản thuế của Công ty TNHH Bultel International Việt Nam để xử lý theo hướng:

1. Nếu Cục thuế tỉnh Đồng Nai cung cấp bản sao lục định mức của Công ty thì thực hiện thanh khoản thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp trên cơ sở bản định mức sao lục.

2. Trường hợp Cục thuế tỉnh Đồng Nai không tìm được bản định mức gốc do đó không cung cấp được bản định mức sao lục thì sử dụng bản định mức của các sản phẩm đã xuất khẩu thuộc hợp đồng số 003, 004 ngày 20/10/1994 đã được Cục Hải quan Đồng Nai kiểm tra, với điều kiện các hợp đồng này phải hoàn toàn giống nhau về loại nguyên vật liệu, chủng loại sản phẩm xuất khẩu, cùng thị trường xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
  (để biết và t/h);
- Vụ GSQL (để p/h t/h);
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 04/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Xử lý thuế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.251
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.92.22