Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 03/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 03/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/TCT-DNK
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2006

Kính gửi:

- Đại diện cơ quan bộ tài chính tại Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 43/ĐDCQBTC-TV ngày 7/12/2005 của Đại diện cơ quan Bộ Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh về việc đề nghị được tính mức thuế khoán trên doanh thu; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Mục V Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu.

Căn cứ công văn số 11315 TC/HCSN ngày 21/10/2002 của Bộ Tài chính về việc thực hiện nghị định số 10 đối với các Nhà khách, công văn số 11761 TC/TCT ngày 18/10/2004 của Bộ Tài chính về việc sử dụng hóa đơn bán hàng, công văn số 2423 TCT/NV6 ngày 29/6/2001 của Tổng cục Thuế hướng dẫn tỷ lệ GTGT và tỷ lệ thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế đồng ý với đề nghị của Đại diện cơ quan Bộ Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh về việc cho phép đơn vị được nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà khách của đơn vị theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng và thu nhập chịu thuế.

Đề nghị Cục thuế TP. Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2423 TCT/NV6 ngày 29/6/2001 (nêu trên), xác định tỷ lệ (%) GTGT, tỷ lệ (%) thu nhập chịu thuế trên doanh thu để áp dụng tính thuế đối với nhà khách của Đại diện cơ quan Bộ Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế thông báo để đơn vị biết và đề nghị đơn vị liên hệ với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 03/TCT-DNK ngày 03/01/2006 của Tổng cục Thuế về việc đề nghị được tính mức thuế khoán trên doanh thu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.557

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!