Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 01/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/TCT-TS
V/v: Phí xăng dầu

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2006

Kính gửi: Công ty tnhh một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1321/CV-DK-TCKT ngày 4/11/2005 của Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nộp phí xăng dầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, Mục I, Thông tư số 06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2000/NĐ-CP của Chính phủ về phí xăng dầu thì đối tượng chịu phí xăng dầu là: “Xăng, gồm: Xăng ôtô, xăng dung môi, (xăng công nghiệp), xăng máy bay và các loại xăng khác” và “Dầu, gồm: dầu diezen, dầu hỏa, dầu mazút, dầu nhờn và các loại dầu khác (trừ dầu thực phẩm)”.

Do đó, các mặt hàng Naphtha, SPSOL-PEE, SPOL-WHI, SPSOL-RUB, SPOL-MIX là xăng dung môi hoặc làm nguyên liệu để sản xuất xăng, dầu hoặc có tính chất lý hóa và công dụng như xăng, dầu thì đều thuộc đối tượng chịu phí xăng dầu. Các doanh nghiệp xuất, bán các mặt hàng này đều phải nộp phí xăng dầu.

Trường hợp Công ty nêu, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra cụ thể, nếu phát hiện doanh nghiệp nào không kê khai, nộp phí xăng dầu theo quy định thì phải yêu cầu nộp đủ số tiền phí xăng dầu phải nộp và xử lý phạt về hành vi chậm nộp hoặc trốn nộp phí xăng dầu theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 01/TCT-TS ngày 03/01/2006 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn nộp phí xăng dầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.147

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!