Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 8150/VPCP-KNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 10/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8150/VPCP-KNTN
V/v khiếu nại của các hộ dân phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

 

Xét báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 3898/BTNMT-TTr ngày 27 tháng 9 năm 2010 về việc giải quyết khiếu nại của các hộ dân phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 3898/BTNMT-TTr ngày 27 tháng 9 năm 2010; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường để giải quyết dứt điểm khiếu nại của các hộ dân; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan và cá nhân liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Ông Nguyễn Văn Huân (để biết);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KNTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8150/VPCP-KNTN ngày 10/11/2010 khiếu nại của các hộ dân phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.291

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!