Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 665/TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Kiều Văn Thùy
Ngày ban hành: 21/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 665/TCCB
V/v cấp giấy chứng minh Thẩm phán và Giấy chứng minh Hội thẩm

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện việc cấp giấy chứng minh Thẩm phán theo quy định, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập danh sách Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp thuộc quyền quản lý được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại đến nay, nhưng chưa được cấp Giấy chứng minh Thẩm phán và danh sách Hội thẩm Tòa án nhân dân được bầu nhiệm kỳ 2011 - 2016 (theo mẫu gửi kèm công văn này) và 02 ảnh (3x4) của người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại làm Thẩm phán và người được bầu làm Hội Thẩm về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Phòng Quản lý cán bộ Tòa án nhân dân địa phương, Vụ Tổ chức - Cán bộ).

Lưu ý: Phải gửi ảnh đúng cỡ (3x4), không sử dụng các cỡ ảnh khác; mặt sau ảnh ghi rõ họ tên của người được cấp Giấy chứng minh.

Nếu có vấn đề gì cần trao đổi, đề nghị liên hệ với đồng chí Nguyễn Xuân Phách, Trưởng phòng Phòng Quản lý cán bộ Tòa án nhân dân địa phương, Vụ Tổ chức - Cán bộ, ĐT: 0904008967.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu Vụ TCCB.

TL. CHÁNH ÁN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC - CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Kiều Văn Thùy

 

DANH SÁCH

THẨM PHÁN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG MINH THẨM PHÁN

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Ngạch TP (TC hay SC)

Nhiệm kỳ Thẩm phán

Tòa án nhân dân

Huyện

Tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chánh án TAND tỉnh, TP

 

DANH SÁCH

HỘI THẨM ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG MINH HỘI THẨM

STT

Họ và tên

Năm sinh

Tòa án nhân dân

Ghi chú

Huyện

Tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chánh án TAND tỉnh, TP

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 665/TCCB ngày 21/11/2011 về cấp giấy chứng minh Thẩm phán và Giấy chứng minh Hội thẩm do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.366

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!