Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 439/TCTHADS-GQKNTC năm 2015 tập trung giải quyết, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo không để xảy ra bức xúc lớn, vượt cấp, tập trung đông người do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

Số hiệu: 439/TCTHADS-GQKNTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thi hành án dân sự Người ký: Nguyễn Thanh Thuỷ
Ngày ban hành: 06/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 439 /TCTHADS-GQKNTC
V/v không để xảy ra bức xúc lớn, vượt cấp, tập trung đông người

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao Tổng cục Thi hành án dân sự “chỉ đạo các Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung giải quyết, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo không để xảy ra bức xúc lớn, vượt cấp, tập trung đông người trong năm 2015”. Liên quan đến sự việc xảy ra tại Cổng Bộ Tư pháp sáng ngày 22/01/2015, các đương sự trong vụ 8B Nguyên Hồng và vụ 194 Phố Huế - Hà Nội cùng một số Thương binh với hàng chục xe 3 bánh tụ tập tại Cổng Bộ Tư pháp giăng khẩu hiệu có nội dung xin gặp Bộ trưởng và đề nghị Bộ Tư pháp chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội thi hành án trả lại tiền cho các đương sự. Mục đích của các đương sự này là dùng lực lượng Thương binh tại Hà Nội và với số đông người nhằm gây áp lực, sức ép đối với Bộ Tư pháp là cơ quan quản lý Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Theo đó, để tránh và hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp đương sự trong các vụ việc thi hành án dân sự bức xúc, khiếu nại vượt cấp, tập trung đông người ở Bộ Tư pháp, các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương năm 2015 như các vụ việc đã nêu trên, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau:

1. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự rà soát, lập danh sách các việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài theo quy định tại Quyết định số 813/QĐ-TCTHADS ngày 01/12/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.

2. Tổ chức thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, giải quyết các việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-TCTHADS ngày 27/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. Trong đó, chú trọng việc xây dựng Kế hoạch, phân công Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc CụcLãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự, Chấp hành viên chịu trách nhiệm đối với từng vụ việc thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài. Đối với những vụ việc đã có đủ điều kiện giải quyết thì phải xây dựng Kế hoạch chi tiết để chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong năm 2015, hạn chế đến mức thấp nhất phát sinh các vụ việc thuộc loại này trong năm 2015 và các năm tiếp theo.

3. Chỉ đạo đồng bộ các biện pháp nhằm giảm, ngăn ngừa phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn, trong đó: chú trọng làm tốt công tác tiếp công dân, hướng dẫn, giải thích để đương sự hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình đối với việc thi hành án; tăng cường giáo dục thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án và thỏa thuận thi hành án; tổ chức thi hành án đảm bảo đúng quy định của pháp luật; không để đương sự bức xúc, khiếu nại, tố cáo.

4. Kịp thời giải quyết và chỉ đạo giải quyết dứt điểm, triệt để các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đảm bảo đúng trình tự thủ tục, đúng quy định của pháp luật ngay từ khi phát sinh, tránh trường hợp đương sự khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp. Chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan thi hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực thi hành; đảm bảo quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo được thực thi có hiệu lực, hiệu quả.

Nhận được công văn này, yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Thúy Hiền (để b/c);
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó TCT (để phối hợp);
- Lưu: VP, Vụ GQKN,TC.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Thủy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 439/TCTHADS-GQKNTC năm 2015 tập trung giải quyết, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo không để xảy ra bức xúc lớn, vượt cấp, tập trung đông người do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.776
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33