Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4077/VPCP-KNTN xử lý đơn khiếu nại của công dân liên quan đến Dự án khu dân cư Rạch Miễu (quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4077/VPCP-KNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 15/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4077/VPCP-KNTN
V/v xử lý đơn khiếu nại của công dân liên quan đến Dự án khu dân cư Rạch Miễu (quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh)

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ông Phạm Trọng Phước Sơn và ông Ngô Xuân Quang (địa chỉ 102 đường Hàn Hải Nguyên, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh) có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ khiếu nại việc đền bù, bồi thường thiệt hại khi thu hồi nhà đất để thực hiện Dự án khu dân cư Rạch Miễu, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh (sao gửi đơn kèm theo). Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo kiểm tra, xem xét nội dung đơn của ông Phạm Trọng Phước Sơn và ông Ngô Xuân Quang theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6692/VPCP-V.II ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2010.  

Văn phòng Chính phủ thông báo để đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ;
- Các ông: Phạm Trọng Phước Sơn, Ngô Xuân Quang (để biết);
- VPCP: BTCN, PCN: Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KNTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ    

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4077/VPCP-KNTN xử lý đơn khiếu nại của công dân liên quan đến Dự án khu dân cư Rạch Miễu (quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.074
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33