Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3605/BTP-THA Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 13/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3605/BTP-THA
V/v: triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13  tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã có Công văn số 91-CV/BCS ngày 14 tháng 9 năm 2009 gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy đề nghị phối hợp kiện toàn, củng cố cơ quan thi hành án dân sự địa phương; tiếp đó ngày 02 tháng 10 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 2235/QĐ - BTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP. Đến nay, nhiều địa phương đã chủ động, tích cực thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ theo đúng tinh thần các văn bản nêu trên. Nghị định số 74/2009/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2009 đã quy định về vị thế mới của cơ quan thi hành án dân sự địa phương, ở cấp tỉnh là Cục Thi hành án dân sự. Do đó, việc xem xét quy hoạch bổ nhiệm vị trí Cục trưởng là rất quan trọng và cần phải được tiến hành khẩn trương. Xuất phát từ tình hình trên, để kịp thời triển khai thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP, Bộ Tư pháp đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì cùng với Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh thực hiện một số việc sau đây:

1. Trên cơ sở những quy định về vị thế mới của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh là Cục Thi hành án dân sự theo Nghị định số 74/2009/NĐ-CP, các địa phương (kể cả những nơi đã có ý kiến của cấp ủy địa phương về quy hoạch cán bộ) tiến hành rà soát lại lần cuối, xem xét nguồn cán bộ để đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh những cán bộ xứng tầm, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, báo cáo, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành ủy cho ý kiến bằng văn bản về quy hoạch Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh. Kết quả thực hiện gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 25 tháng 10 năm 2009 để Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định.

2. Những địa phương có khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch nhân sự cấp trưởng của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cần khẩn trương báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp để kịp thời tháo gỡ, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;  
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trưởng THADS cấp tỉnh (để t/h);
- Lưu: VT Bộ, Cục THADS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3605/BTP-THA ngày 13/10/2009 về việc triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.903

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!