Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 18/2005/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc tham phiên toàn phúc thẩm của Việt Kiểm sát nhân dân

Số hiệu: 18/2005/KHXX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Đặng Quang Phương
Ngày ban hành: 02/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/2005/KHXX

Hà Nội, ngày 02 tháng 2 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 18/2005/KHXX NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ VIỆC THAM GIA PHIÊN TÒAPHÚC THẨM CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Kính gửi:

- Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Tòa án nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

Tòa án nhân dân tối cao nhận được Công văn số 86/CV-VKSTC-V5 ngày 14/01/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị phối hợp hướng dẫn thi hành quy định tại Khoản 2 Điều 264 Bộ luật Tố tụng dân sự về việc tham gia phiên tòa phúc thẩm của Viện Kiểm sát nhân dân đối với các vụ án đã được xét xử sơ thẩm trước ngày 01/01/2005 mà sau ngày 01/01/2005 mới được xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

Sau khi thống nhất ý kiến với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn các Tòa án nhân dân các cấp như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 264 Bộ luật Tố tụng dân sự thì "Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp phải tham gia phiên tòa phúc thẩm trong trường hợp Viện Kiểm sát kháng nghị hoặc đã tham gia phiên tòa sơ thẩm". Tuy nhiên, Viện Kiểm sát chỉ tham gia phiên tòa sơ thẩm trong những trường hợp quy định tạ Khoản 2 Điều 21 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Căn cứ vào những quy định trên đây của Bộ luật Tố tụng dân sự thì đối với các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động đã được xét xử sơ thẩm trước ngày 01/01/2005 mà Viện Kiểm sát cùng cấp đã tham gia phiên tòa sơ thẩm, nhưng sau ngày 01/01/2005 Tòa án mới đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục phúc thẩm, thì về nguyên tắc chung Tòa án thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân biết lịch xét xử vụ án và đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp tham gia phiên tòa phúc thẩm. Trong trường hợp khi mở phiên tòa mà Kiểm sát viên Viện Kiểm sát cùng cấp vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm thì cần phân biệt như sau:

1. Nếu Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp tham gia phiên tòa sơ thẩm thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 21 Bộ luật Tố tụng dân sự, thì khi Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án phải hoãn phiên tòa theo quy định tại Khoản 1 Điều 266 Bộ luật Tố tụng dân sự.

2. Nếu Kiểm sát viên Viện Kiểm sát cùng cấp đã tham gia phiên tòa sơ thẩm không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 21 Bộ luật Tố tụng dân sự, thì khi Kiểm sát viên Viện Kiểm sát cùng cấp vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án vẫn tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án theo thủ tục chung.

 

 

Đặng Quang Phương

(Đã Ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 18/2005/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc tham phiên toàn phúc thẩm của Việt Kiểm sát nhân dân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.369
DMCA.com Protection Status