Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1532/BTP-CĐKGDBĐ về việc tổ chức thực hiện Thông tư số 07/2007/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 1532/BTP-CĐKGDBĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành: 22/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 1532/BTP-CĐKGDBĐ
V/v tổ chức thực hiện Thông tư số 07/2007/TT-BTP

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cơ quan thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan thi hành án quân khu và tương đương.

 

Theo quy định tại khoản 7 Điều 41 Pháp lệnh Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004 và điểm đ khoản 5 Điều 21 Nghị định số 173/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự thì khi thực hiện việc kê biên tài sản để thi hành án, Chấp hành viên phải thông báo việc kê biên tài sản cho cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 173/2004/NĐ-CP thì trước khi kê biên, Chấp hành viên có quyền yêu cầu cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm cung cấp thông tin để xác minh về tài sản dự định kê biên. Cụ thể hóa các quy định nêu trên, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 07/2007/TT-BTP ngày 09 tháng 10 năm 2007 hướng dẫn về thông báo việc kê biên tài sản thi hành án và cung cấp thông tin về tài sản kê biên tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2007.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, theo báo cáo của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thì số lượng văn bản thông báo kê biên và văn bản yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản dự định kê biên được các Cơ quan thi hành án dân sự, Cơ quan thi hành án cấp quân khu và tương đương gửi đến Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản vẫn còn hạn chế.

Do vậy, để khắc phục tình trạng nêu trên, Bộ Tư pháp yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan Thi hành án cấp quân khu và tương đương tổ chức, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định tại Thông tư số 07/2007/TT-BTP .

Trên đây là ý kiến về việc tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư số 07/2007/TT-BTP , Bộ Tư pháp yêu cầu các cơ quan nêu trên nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Thi hành án dân sự (để biết);
- Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW (để biết);
- Lưu: VT Bộ, Cục ĐK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1532/BTP-CĐKGDBĐ về việc tổ chức thực hiện Thông tư số 07/2007/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.481
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74