Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 02/TANDTC-TH năm 2021 về phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm do Tòa an nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 02/TANDTC-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Trí Tuệ
Ngày ban hành: 07/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Đẩy nhanh tiến độ xét xử tội phạm liên quan “tín dụng đen”

Đây là nội dung quan trọng tại Công văn 02/TANDTC-TH về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm của Tòa án nhân dân tối cao.

Theo đó, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật chỉ đạo đơn vị thực hiện các công việc; cụ thể như sau:

- Đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án hình sự nói chung, trong đó tập trung vào các tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, xâm hại tình dục trẻ em,... bảo đảm nghiêm minh đúng pháp luật;

Làm tốt công tác bảo vệ quyền của người bị hại nhất là phụ nữ, trẻ em.

- Các TAND cấp huyện khẩn trương phối hợp với các Trung tâm đang quản lý người nghiện tổ chức các phiên họp để xem xét, giải quyết các hồ sơ đủ điều kiện để đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Tích cực phối hợp, tham gia cùng lực lượng Công an thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, bão lũ đảm bảo an ninh trật tự…

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 02/TANDTC-TH được ban hành ngày 07/01/2021.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 02/TANDTC-TH
V/v phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Chánh án Tòa án quân sự Trung ương;
- Chánh án các Tòa án nhân dân cấp cao;
- Chánh án Toà án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phối hợp thực hiện theo nội dung Công văn số 422 BCĐ ngày 07/12/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) về việc thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật chỉ đạo đơn vị thực hiện các công việc; cụ thể như sau:

1. Đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án hình sự nói chung, trong đó tập trung vào các tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tội phạm gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em, xâm phạm sở hữu, tội phạm về ma túy, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến khai thác tài nguyên, khoáng sản, an toàn thực phẩm... bảo đảm nghiêm minh đúng pháp luật; áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt hoặc làm thất thoát số lượng lớn tài sản nhà nước; kiên quyết khởi tố để yêu cầu điều tra nếu phát hiện tội phạm hoặc người phạm tội mới. Đồng thời, làm tốt công tác bảo vệ quyền của người bị hại nhất là phụ nữ, trẻ em.

2. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xét xử công khai các vụ án trọng điểm và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các vụ án gây bức xúc dư luận nhân dân, các vụ án phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, côn đồ, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc dùng phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người, các vụ án gây hậu quả nghiêm trọng như: thiệt hại về tính mạng, sức khỏe cho con người, thiệt hại lớn về tài sản... nhằm nâng cao tính giáo dục, phòng ngừa và răn đe các đối tượng khác.

3. Các Tòa án nhân dân cấp huyện khẩn trương phối hợp với các Trung tâm đang quản lý người nghiện tổ chức các phiên họp để xem xét, giải quyết các hồ sơ đủ điều kiện để đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

4. Tích cực phối hợp, tham gia cùng lực lượng Công an thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát động.

5. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, bão lũ đảm bảo an ninh trật tự.

Căn cứ vào Công văn này và Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm của Ban Chỉ đạo 138 tại địa phương, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, Tòa án quân sự trung ương, các Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện cho phù hợp, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. (Thời gian thực hiện cao điểm đến hết ngày 28/02/2021).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao để được hướng dẫn (Đồng chí Cao Thị Thu Trang, Phó trưởng phòng Phòng Thống kê - Tổng hợp, số điện thoại 0916.756.863).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chánh án TANDTC (để b/c);
- Các Phó Chánh án TANDTC (để ph/h);
- Ban Chỉ đạo 138/CP (Văn phòng, BCA);
- Thành viên BCĐ các Chương trình phòng, chống tội phạm TAND;
- Lưu: VT, Vụ TH- TANDTC.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Trí Tuệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 02/TANDTC-TH năm 2021 về phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm do Tòa an nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


431

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32