Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Offical Dispatch No. 454/BYT-QLD dated February 06, 2017, effect of No. 2577/BYT-QLD

Số hiệu: 454/BYT-QLD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 06/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 454/BYT-QLD
V/v hiệu lực áp dụng công văn số 2577/BYT-QLD ngày 06/5/2016 của Bộ Y tế

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ sở đăng ký và sn xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam.

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thuốc cho công tác phòng và chữa bệnh của nhân dân, Bộ Y tế đã có Công văn số 2577/BYT-QLD ngày 06/5/2016 về việc hướng dẫn tạm thời việc gia hạn số đăng ký (SĐK) đi với các thuc đã hết hạn hiệu lực SĐK và đã nộp hồ sơ đăng ký lại nhưng chưa được cấp SĐK, thời gian xem xét gia hạn hiệu lực SĐK được thực hiện đến ngày 31/12/2016. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều thuốc hết hạn SĐK và cơ sđang trong quá trình nộp hồ sơ đăng ký lại hoặc bổ sung hồ sơ sau khi có công văn của Cục Quản lý Dược về việc thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc.

Vì vậy, đđảm bảo cung ứng đủ thuốc cho công tác phòng và chữa bệnh của nhân dân trong thời gian chờ cấp lại SĐK lưu hành thuc, Bộ Y tế thông báo việc gia hạn hiệu lực áp dụng của Công văn 2577/BYT-QLD như sau:

Việc xem xét gia hạn hiệu lực SĐK thuốc theo quy định tại Công văn 2577/BYT-QLD ngày 06/5/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời gia hạn SĐK được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 30/6/2017.

Bộ Y tế thông báo để Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở đăng ký sản xut, lưu hành thuc biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Sở Y tế hoặc các đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) để xem xét và giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BTr. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra BYT;
- Tổng Công ty dược Việt Nam;
- Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam;
- Cục Quân y - Bộ Quc phòng; Cục Y tế - Bộ Công an; Cục Y tế giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc BYT;
- Cổng thông tin điện tử BYT;
- Lưu VT, QLD (12b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

MINISTRY OF HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 454/BYT-QLD
Re: effect of Official Dispatch No. 2577/BYT-QLD dated May 06, 2016 of the Ministry of Health

Hanoi, February 06, 2017

 

To:

- Provincial Departments of Health;
- Applicants for drug registration in Vietnam.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Offical Dispatch No. 454/BYT-QLD dated February 06, 2017, effect of No. 2577/BYT-QLD

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.070

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81