Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9357/VPCP-KGVX năm 2013 kết quả kiểm tra, đánh giá tỷ lệ xác nhận sai người bị bệnh tâm thần do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 9357/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 06/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9357/VPCP-KGVX
V/v kết quả kiểm tra, đánh giá tỷ lệ xác nhận sai người bị bệnh tâm thần

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Công an.

 

Xét báo cáo của Bộ Y tế (văn bản số 4792/BYT-KCB ngày 05 tháng 8 năm 2013) và Bộ Công an (văn bản số 3765/BCA-C44 ngày 27 tháng 9 năm 2013) về kết quả kiểm tra, đánh giá tỷ lệ xác nhận sai người bị bệnh tâm thần, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Bộ Y tế thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Chấn chỉnh công tác chuyên môn:

- Rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 năm 2013.

- Có kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ và tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất công tác giám định pháp y tâm thần của các Viện, Trung tâm, tổ chức giám định.

- Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn dẫn đến giám định, xác nhận sai người bị bệnh tâm thần.

b) Phối hợp với Bộ Công an đề xuất các cơ chế, biện pháp cần thiết đối với việc điều trị bắt buộc cho các đối tượng phạm tội nguy hiểm bị bệnh tâm thần và quản lý, giám sát các đối tượng này sau thời gian điều trị bắt buộc để giảm thiểu nguy cơ gây nguy hiểm cho xã hội.

2. Đối với các trường hợp hiện chưa có sự thống nhất kết luận giám định giữa cơ quan chuyên môn và cơ quan cảnh sát điều tra (theo báo cáo của Bộ Y tế và Bộ Công an): yêu cầu Bộ Y tế và Bộ Công an phối hợp chặt chẽ, khẩn trương xác minh, thống nhất biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30 tháng 11 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế và Bộ Công an biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, V.III, NC;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9357/VPCP-KGVX năm 2013 kết quả kiểm tra, đánh giá tỷ lệ xác nhận sai người bị bệnh tâm thần do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.885
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180