Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 897/QLD-KD năm 2015 về cấp giấy chứng chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu: 897/QLD-KD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 20/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 897/QLD-KD
V/v cấp giấy chứng chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

Phúc đáp Công văn số 7836/SYT-QLDVYD đề ngày 11/12/2014 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho dược sỹ chủ nhà thuốc hiện là cán bộ công chức, viên chức tại các tỉnh, thành phố khác;

Căn cứ các quy định hiện hành về điều kiện kinh doanh thuốc, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

Quy định hiện hành không cấm dược sỹ đại học đã được cấp chứng chỉ hành nghề là chủ nhà thuốc đang là cán bộ công chức, viên chức tại các tỉnh, thành phố khác lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc với phạm vi kinh doanh là chủ nhà thuốc tại thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên khi nhà thuốc hoạt động, người chủ nhà thuốc phải có mặt tại nhà thuốc, khi đi vắng phải ủy quyền theo đúng quy định tại khoản 8, Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP .

Các cá nhân hành nghề dược phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc hành nghề của mình, nếu vi phạm các quy định trong khi hành nghề sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Đối với các trường hợp nghi ngờ, Sở Y tế có thể trực tiếp hoặc chỉ đạo các cơ quan y tế tại địa bàn tiến hành thanh kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Cục quản lý Dược có một số ý kiến để Quý Sở biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn (để b/c);
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c).
- Website Cục Quản lý Dược;
- Lưu: VT, QLKD;

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 897/QLD-KD năm 2015 về cấp giấy chứng chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.979
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154