Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 8850/QLD-KD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Lê Việt Dũng
Ngày ban hành: 26/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8850/QLD-KD
V/v đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid -19

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc

Ngày 10/7/2021, Cục Quản lý Dược đã ban hành công văn số 8026/QLD- KD gửi các Sở Y tế, các Bệnh vin trực thuộc Bộ, các Cơ sở Sản xuất, nhập khẩu thuốc về việc đảm bảo cung ứng, bình n giá thuốc phòng, chống Covid-19.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số cơ sở sản xuất thuốc, trong thời gian gần đây có hiện tượng tăng giá đột biến nguyên liệu để sản xuất thuốc điều trị Covid-19 như nguyên liệu để sản xuất thuốc có chứa Xuyên Tâm liên đã được Cục Quản lý Dược cấp số giấy đăng ký lưu hành.

Đđảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đthực hiện mục tiêu kép, để đảm bảo nhu cầu thuốc phòng chống dịch Covid-19 và thuốc điều trị các bệnh khác, cũng như đảm bảo việc bình n giá thuốc và ổn định thị trường thuốc trong nước, Cục Quản lý Dược yêu cầu:

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn không được lợi dụng tình hình dịch Covid-19 đđầu cơ, găm hàng và đy giá thuốc, nguyên liệu làm thuốc tăng cao.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu đầu cơ, găm hàng và đẩy giá thuốc, nguyên liệu làm thuốc tăng cao và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh đtăng giá thuốc bất hợp lý được phát hiện.

2. Các cơ sở sản xuất, nhập khu thuốc:

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Cục Quản lý Dược tại các công văn số 5742/QLD-KD ngày 21/5/2021 và công văn số 6063/QLD-KD ngày 28/5/2021 và công văn 8026/QLD-KD ngày 10/7/2021 về việc đảm bảo nguồn cung thuốc phòng và điều trị covid-19. Đặc biệt, cần thực hiện nghiêm túc việc báo cáo số lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc chống dịch trên hệ thống báo cáo tồn thuốc Covid-19 (https://duocquocgia.com.vn).

- Trường hợp giá nguyên vật liệu đầu vào của các thuốc hoặc giá thuốc nhập khẩu tăng giá đột biến hay khó khăn về nguồn cung đề nghị báo cáo chi tiết về Cục Quản lý Dược.

3. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ phòng Quản lý kinh doanh Dược, Cục Quản lý Dược để được hướng dẫn (DS Nguyễn Huy Ngọc, Điện thoại: 0904190240, Email: qlkinhdoanh.qld@moh.gov.vn.)

Cục Quản lý Dược thông báo đcác Đơn vị biết và khn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT (để b/c);
- Văn phòng Bộ (để p/h);
- Vụ: KHTC, TT&TĐKT; Cục: YDCT, KCB
, YTDP, CNTT; Thanh tra Bộ (để p/h);
- Cục trưởng (để b/c);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, KD
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Lê Việt Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8850/QLD-KD ngày 26/07/2021 về đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid-19 do Cục Quản lý Dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


914

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.56.97