Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 859/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 01/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 859/BNN-KH
V/v: Xuất Dự trữ quốc gia vắc xin, hóa chất sát trùng phòng trừ dịch bệnh

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh: Kon Tum, Hà Giang, Tiền Giang, Nghệ An, Long An, Lào Cai
- Cục Thú y
- Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương

Thực hiện Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 21 tháng 03 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất vắc xin, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương phòng chống dịch bệnh và theo văn bản số 544/BNN-TY ngày 01/3/2011 và 564/BNN-TY ngày 3/3/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương thực hiện xuất không thu tiền 25.000 lít Benkocid dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Kon Tum 5.000 lít, tỉnh Hà Giang 10.000 lít và tỉnh Tiền Giang 10.000 lít; Xuất không thu tiền 170.000 liều vắc xin LMLM tam giá để hỗ trợ cho tỉnh Kon Tum 50.000 liều, Hà Giang 100.000 liều, Long An 20.000 liều; Xuất không thu tiền 175.000 liều vắc xin LMLM type O để hỗ trợ cho tỉnh Tiền Giang 100.000 liều và tỉnh Long An 75.000 liều để kịp thời phòng trừ dịch bệnh gia súc.

2. Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương thực hiện xuất không thu tiền 250.000 liều vắc xin LMLM type O dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Lào Cai 50.000 liều và tỉnh Nghệ An 200.000 liều.

3. Đơn vị dự trữ nói trên đảm bảo đủ số lượng, chất lượng vắc xin, hóa chất sát trùng và tổ chức đóng góp, sang chai, vận chuyển giao hàng dự trữ tại trung tâm tỉnh được thuận lợi; Việc xuất kho dự trữ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện xuất vắc xin, hóa chất sát trùng về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ ngành liên quan có kế hoạch bổ sung vốn dự trữ.

Đơn vị dự trữ phải lập dự toán chi phí bốc xếp, đóng gói, vận chuyển, giao nhận vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài chính xem xét, giải quyết cấp đủ kinh phí.

4. Cục Thú y có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương và các đơn vị dự trữ thực hiện đúng yêu cầu, quy định hiện hành của Nhà nước về việc xuất và sử dụng Quỹ dự trữ quốc gia, đồng thời đảm bảo chất lượng vắc xin, hóa chất sát trùng để cung ứng cho các tỉnh phòng trừ dịch bệnh.

5. Đơn vị tiếp nhận vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia ở địa phương phải được giao nhiệm vụ và có giấy ủy quyền của UBND tỉnh.

Đề nghị UBND các tỉnh: Kon Tum, Hà Giang, Tiền Giang, Nghệ An, Long An, Lào Cai chỉ đạo và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng số vắc xin, hóa chất sát trùng đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh gia súc không để dịch lây lan và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ KH và ĐT;
- TCục DTNN (Bộ T/C);
- Cục Quản lý giá (Bộ T/C);
- BT.Cao Đức Phát (để b/c);
- Vụ TC;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 859/BNN-KH ngày 01/04/2011 về xuất Dự trữ quốc gia vắc xin, hóa chất sát trùng phòng trừ dịch bệnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.602

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189