Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8447/QLD-CL năm 2016 về góp ý Dự thảo sửa đổi của 237 TCVN I:2009 về thuốc Dược điển Việt Nam IV) do Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu: 8447/QLD-CL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 25/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8447/QLD-CL
V/v góp ý Dự thảo sửa đổi của 237 TCVN I:2009 về thuốc (DĐVN IV)

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh, Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế, Viện Dược liệu;
- Các Trường Đại học Dược, Đại học Y Dược;
- Các Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam;
- Tổng Công ty dược Việt Nam;
- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc.

 

Thực hiện quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và kế hoạch đã được Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế phê duyệt, Hội đồng Dược điển Việt Nam đã tổ chức rà soát, xây dựng dự thảo sửa đổi của 237 tiêu chuẩn quốc gia về thuốc thuộc Bộ tiêu chuẩn TCVN 1:2009 (Dược điển Việt Nam IV).

Thực hiện các quy định hiện hành về thủ tục xây dựng TCVN - DĐVN và để đảm bảo các tiêu chuẩn quốc gia về thuốc - chuyên luận Dược điển Việt Nam khả thi trong quá trình áp dụng, Cục Quản lý Dược kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu và cho ý kiến góp ý về Dự thảo sửa đổi của 237 TCVN I:2009 về thuốc (DĐVN IV) nêu trên.

Ý kiến góp ý xin gửi bằng văn bản về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/7/2016 theo địa chỉ Cục Quản lý Dược, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và bằng file điện tử vào hộp thư: pqlcl.qld@gmail.com

Nội dung của Dự thảo 237 TCVN 1:2009 về thuốc (DĐVN IV) được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược theo địa chỉ: www.dav.gov.vn tại thư mục Dự thảo Dược đin Việt Nam.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tr
ưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Cục tr
ưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, CL (ĐT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8447/QLD-CL năm 2016 về góp ý Dự thảo sửa đổi của 237 TCVN I:2009 về thuốc Dược điển Việt Nam IV) do Cục Quản lý Dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


781
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200