Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 840/TY-DT về việc báo cáo kết quả tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm do Cục Thú y ban hành

Số hiệu: 840/TY-DT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Thú y Người ký: Hoàng Văn Năm
Ngày ban hành: 02/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 840/TY-DT
V/v: Báo cáo kết quả tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố

Hiện nay, các tỉnh trong cả nước đã và đang triển khai tiêm phòng đợt

1/2008 và các đợt tiêm phòng bổ sung, trong đó một số nơi đã cơ bản tiêm phòng gần xong. Tuy nhiên, công tác báo cáo kết quả tiêm phòng của một số địa phương không được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ. Để khắc phục tình trạng trên, Cục Thú y đề nghị Chi cục Thú y các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương có triển khai tiêm phòng cúm gia cầm hàng ngày tổng hợp và báo cáo đầy đủ số liệu theo biểu mẫu đính kèm.

Đề nghị các Chi cục Thú y nghiêm túc thực hiện và báo cáo về Cục

Thú y và các Cơ quan Thú y vùng trước 16:00 giờ hàng ngày để Cục tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm.

Báo cáo gửi Cục Thú y theo số Fax: 04.8686339; Email: dah.vn@fpt.vn hoặc theo đường bưu điện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN&PTNT (để báo cáo);
- Các Cơ quan Thú y vùng;
- Lưu: VT, DT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Văn Năm

 

 

BIỂU MẪU TỔNG HỢP SỐ LIỆU TIÊM PHÒNG CÚM GIA CẦM ĐỢT………../200…
(Theo công văn số 840/TY-DT ngày 02/6/2008 của Cục Thú y)

TT

Tên huyện

Gia cầm thuộc diện tiêm phòng

Số vắc xin đã nhận

Số vắc xin đã sử dụng

Số xã đã tiêm phòng

Tiêm phòng đợt chính

Tiêm phòng bổ sung (ngoài các đợt tiêm chính, còn có các đợt tiêm bổ sung)

Tổng (cả tiêm đợt chính, tiêm bổ sung)

Số gà đã được tiêm (con)

Số vịt đã được tiêm (con)

Số gà đã được tiêm (con)

Số vịt đã được tiêm (con)

Luỹ kế

Gà < 5 tuần

Gà > 5 tuần

Luỹ kế

Vịt tiêm mũi 1

Vịt tiêm mũi 2

Tỷ lệ tiêm mũi 2

Luỹ kế

Gà < 5 tuần

Gà > 5 tuần

Luỹ kế

Vịt tiêm mũi 1

Vịt tiêm mũi 2

Tỷ lệ tiêm mũi 2

1

 

Gà: Vịt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gà: Vịt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Gà: Vịt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Gà: Vịt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Gà: Vịt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Gà: Vịt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Gà: Vịt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Gà: Vịt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Gà: Vịt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

Gà: Vịt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 840/TY-DT về việc báo cáo kết quả tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm do Cục Thú y ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.392
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237