Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 8320/VPCP-KTTH 2017 xử lý tài sản của Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc

Số hiệu: 8320/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Bộ Quốc phòng Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 09/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8320/VPCP-KTTH
V/v xử lý tài sản của Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc đã kết thúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- B
Y tế;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Kạn, Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 7448/BTC-QLCS ngày 06 tháng 6 năm 2017) về việc xử lý tài sản của Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc đã kết thúc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý giao 07 xe ô tô thu hồi của Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc đã kết thúc cho Ủy ban nhân dân các tỉnh thực hiện Dự án để b trí cho các Sở Y tế quản lý, sử dụng. Bộ Tài chính thực hiện các thủ tục giao tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành. Yêu cầu các địa phương sử dụng tài sản hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp;
Trợ lý TTg;
Các Vụ: TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8320/VPCP-KTTH ngày 09/08/2017 về xử lý tài sản của Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc đã kết thúc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


679

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!