Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 789/KCB-NV 2021 quản lý người bệnh COVID 19

Số hiệu: 789/KCB-NV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh Người ký: Lương Ngọc Khuê
Ngày ban hành: 06/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 789/KCB-NV
V/v quản lý người bệnh COVID-19 và người nhà người bệnh trong bệnh viện bị cách ly y tế.

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh/Tp trực thuộc Trung ương;
- Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành.
(sau đây gọi tắt là đơn vị)

Qua phản ánh thông tin của một số báo về hiện tượng người bệnh COVID-19 trốn khỏi cơ sở điều trị COVID-19 và người bệnh, người nhà người bệnh không tuân thủ quy định về thời gian cách ly tại các Bệnh viện trong thời gian cách ly y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế, y tế Bộ ngành chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc quản lý của đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quản lý và điều trị người bệnh COVID-19, phối hợp với các cơ quan liên quan để rà soát, kiểm tra phát hiện và tăng cường giải pháp bảo đảm công tác quản lý người bệnh COVID-19 đang được theo dõi, điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của Luật bệnh truyền nhiễm về quản lý người mắc bệnh truyền nhiễm.

2. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp bị phong tỏa, cách ly y tế tăng cường phối hợp với các cơ quan trên địa bàn để quản lý, giám sát chặt chẽ người bệnh, người nhà người bệnh theo quy định tại Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng chống dịch COVID-19, không để xảy ra trường hợp tương tự như sự việc nêu trên.

3. Tăng cường công tác truyền thông, theo dõi tâm lý người bệnh, người nhà người bệnh trong khu cách ly, điều trị và hỗ trợ tâm lý để người bệnh yên tâm điều trị, cách ly đúng theo hướng dẫn.

4. Nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đơn vị để xảy ra các hiện tượng trên.

5. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế về việc quản lý người bệnh COVID-19 và người nhà người bệnh trong bệnh viện bị cách ly y tế, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để b/cáo);
- Cục: DP; MTYT (để phối hợp);
- Lưu: VT, NV.

CỤC TRƯỞNG
Phó trưởng Tiểu ban điều trị - Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19
Lương Ngọc Khuê

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 789/KCB-NV ngày 06/07/2021 về quản lý người bệnh COVID-19 và người nhà người bệnh trong bệnh viện bị cách ly y tế do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


725

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!