Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7814/SXD-TT 2021 thực hiện phòng chống COVID 19 tại công trình xây dựng Hồ Chí Minh

Số hiệu: 7814/SXD-TT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Trần Kiên
Ngày ban hành: 14/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7814/SXD-TT
V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2021

 

 

Kính gửi:

- y ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc;
- Ban Quản lý các KCX và CN Thành phố;
- Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm;
- Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố;
- Ban Quản lý Khu đô thị mới Nam Thành phố;
- Các Doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 2279/UBND-VX ngày 08 tháng 7 năm 2021 của y ban nhân dân Thành phố về áp dụng các biện pháp theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 2337/UBND-VX ngày 13 tháng 7 năm 2021 của y ban nhân dân Thành phố về dừng hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố nếu không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Để thực hiện tốt công tác vừa phòng, chống dịch bệnh vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị thực hiện nội dung sau:

1. Đối với công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do y ban nhân dân quận, huyện và y ban nhân dân thành phố Thủ Đức cấp phép, phê duyệt; công trình xây dựng do Bộ, các cơ quan ngang Bộ và Sở Xây dựng cấp phép và phê duyệt, được tiếp tục hoạt động khi đảm bảo các điều kiện sau:

1.1. Chủ đầu tư và đơn vị thi công phải vừa đảm bảo được tiến độ thi công, vừa cách ly người lao động tại chỗ với phương châm “3 tại chỗ”: làm việc tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ; hoặc chủ đầu tư và đơn vị thi công đảm bảo thực hiện được phương châm: “1 cung đường - 2 địa điểm”: chỉ duy nhất 01 cung đường vận chuyển tập trung công nhân từ nơi công trường xây dựng đến nơi ở của công nhân (có thể chọn ký túc xá, khách sạn, chỗ ở tập trung cho công nhân).

1.2. Có xét nghiệm COVID-19 đối với người lao động định kỳ 07 ngày/lần;

1.3. Thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt cho nhân công vào đầu và cuối mỗi ca (trường hợp nhiệt độ cơ thể từ 37,5 độ C trở lên, đề nghị báo ngay cho cơ quan y tế tại địa phương); bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế. Khử khuẩn bề mặt, thiết bị, máy móc tiếp xúc trực tiếp với nhân công; vệ sinh công trình xây dựng sau mỗi ca.

2. Đối với công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do y ban nhân dân quận, huyện và y ban nhân dân thành phố Thủ Đức cấp phép và các công trình khác thuộc thẩm quyền cấp phép của các Sở chuyên ngành, Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu Công nghệ cao, Sở Xây dựng đề nghị các Sở chuyên ngành, y ban nhân dân quận, huyện, y ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu Công nghệ cao tổ chức thẩm định các công trình xây dựng đảm bảo các điều kiện trên và đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch thì mới cho phép hoạt động xây dựng.

3. Đối với công trình xây dựng sửa chữa, cải tạo, công trình xây dựng khẩn cấp phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 phải đảm bảo việc phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình trình thi công xây dựng.

4. Trường hợp các công trình xây dựng không đảm bảo theo yêu cầu nêu trên thì dừng hoạt động xây dựng toàn bộ công trình.

Giao Thanh tra Sở Xây dựng chủ động kiểm tra, nếu chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng không đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 thì buộc dừng toàn bộ hoạt động xây dựng tại công trình và đề xuất xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung trên, trường hợp có khó khăn vướng mắc báo cáo Sở Xây dựng và Sở Y tế xem xét, hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố;
- Lưu: VT, TT.
(DT:LTTâm)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Trần Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7814/SXD-TT ngày 14/07/2021 thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.843

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!