Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 773/BYT-DP 2018 củng cố hệ thống giám sát côn trùng phòng chống sốt xuất huyết

Số hiệu: 773/BYT-DP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 02/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 773/BYT-DP
V/v củng cố hệ thống giám sát côn trùng, phòng chống sốt xuất huyết

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong những năm gần đây, tình hình st xuất huyết trên thế giới và tại Việt Nam liên tục có những diễn biến phức tạp. Năm 2017, cả nước đã ghi nhận 184.741 trường hợp mc st xuất huyết, 32 trường hợp tử vong. So với cùng k năm 2016 s mc nhập viện tăng 19,6%. Sốt xuất huyết là bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vắc xin chưa được đưa vào sử dụng tại Việt Nam, đến nay biện pháp phòng chống quan trọng nhất vn là diệt véc tơ truyền bệnh, trong đó công tác giám sát côn trùng để dự báo và đáp ứng, xử lý chống dịch đóng vai trò rất quan trọng.

Tuy nhiên, hiện nay số lượng cán bộ làm công tác côn trùng còn thiếu và chưa đáp ứng được nhu cầu, đa số kiêm nhiệm, nhiều cán bộ có kinh nghiệm đã ngh hưu hoặc thuyên chuyển công tác, đội ngũ kế cận chưa đáp ứng kịp thời. Kết quả giám sát côn trùng tại nhiều địa phương còn thiếu chính xác và chưa kịp thời nên giá trị phục vụ cho công tác phòng chng dịch chưa cao. Đ đm bảo công tác phòng chống dịch bệnh chủ động, hiệu quả và bền vững, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng. Bộ Y tá đề nghị đồng chí Giám đốc S Y tế các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo một số nội dung công tác sau:

1. Rà soát, kiện toàn và củng cố hệ thống cán bộ làm công tác phòng chống côn trùng tuyến tỉnh và tuyến huyện. Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ phòng chống côn trùng các tuyến, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cu, năng lực kỹ thuật trong giám sát và phòng chống côn trùng, phục vụ công tác giám sát, đáp ứng phòng chống dịch.

2. Triển khai công tác giám sát côn trùng truyền bệnh sốt xuất huyết chủ động ngày từ đầu năm, đánh giá các điểm nguy cơ được ch định để phun hóa chất diệt muỗi phòng dịch chủ động. Tổ chức triển khai hàng tuần chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng/bọ gậy phòng chng st xuất huyết tới tận thôn/p, xã/phường, đặc biệt tại khu vực đang ghi nhận dịch và khu vực có nguy cơ cao.

3. Bố trí kinh phí, trang thiết bị để đảm bảo công tác giám sát côn trùng chủ động, nâng cao hiệu quả của hoạt động giám sát côn trùng trong công tác phòng chng dịch chủ động.

Bộ Y tế đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Y tế khẩn trương ch đạo triển khai các hoạt động nêu trên. Nếu gặp khó khăn trong quá trình trin khai đ nghị báo cáo về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để phối hợp tháo gỡ và giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. N
guyễn Thị Kim Tiến (đ báo cáo);
- Các Đồn
g chí Thứ trưng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Vụ, Cục: KCB, QLD, MT, KH-TC, TT-KT;
- Các viện VSDT/Pasteur/SR-KST-CT;
- S
Y tế các tnh, thành phố;
- TTYTDP các t
nh, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 773/BYT-DP ngày 02/02/2018 về củng cố hệ thống giám sát côn trùng, phòng chống sốt xuất huyết do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.432

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!