Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 771/BGDĐT-HTQT năm 2020 về đi công tác ra nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 771/BGDĐT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành: 11/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 771/BGDĐT-HTQT
V/v đi công tác ra nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1774/VPCP-QHQT ngày 08/3/2020 về việc tạm hoãn đi công tác nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nội dung sau:

1. Quán triệt chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và của Bộ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện đầy đủ và có trách nhiệm các biện pháp phòng, chng dịch;

2. Rà soát tất cả chương trình, kế hoạch đi công tác nước ngoài; tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài (kể cả các trường hp đã có quyết định cử đi công tác) trong thời gian có dịch;

3. Hạn chế tối đa việc đón, làm việc với khách nước ngoài trong thời gian có dịch, trong đó tạm hoãn toàn bộ việc đón, làm việc với khách nước ngoài đến từ các nước, vùng lãnh thổ đang có dịch;

4. Tạm hoãn tổ chức hội nghị, hội thảo, hạn chế các cuộc họp tập trung đông người trong thời gian có dịch và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để họp trực tuyến.

Trong trường hợp rất cần thiết đề nghị báo cáo Bộ trưởng để xem xét, quyết định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đơn vị biết và nghiêm túc thực hiện cho tới khi có thông báo mới./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h);
- Lưu: VT, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 771/BGDĐT-HTQT năm 2020 về đi công tác ra nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.507
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.250.80