Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7652/VPCP-KGVX về việc triển khai thực hiện các biện pháp xử lý đối với các sản phẩm sữa nhiễm Melamine do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7652/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 06/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7652/VPCP-KGVX
V/v triển khai thực hiện các biện pháp xử lý đối với các sản phẩm sữa nhiễm Melamine.

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi:

các Bộ: Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 1126/BC-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2008 về phương án xử lý sữa và các sản phẩm sữa có chất Melamine, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Các Bộ: Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương thực hiện các biện pháp xử lý đối với sữa và các sản phẩm sữa nhiễm Melamine, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đã bị các cơ quan chức năng cấm lưu thông, theo phương án đã được thống nhất.

2. Giao Bộ Tài chính xem xét bổ sung, hỗ trợ kinh phí cho việc xử lý, tiêu hủy sữa và các sản phẩm sữa nhiễm Melamine, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đã bị các cơ quan chức năng cấm lưu thông, trên cơ sở đề xuất của các Bộ, ngành chức năng.

3. Bộ Y tế phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cải tiến phương thức, tăng cường hiệu quả quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm, chú trọng công tác quản lý đối với thực phẩm nhập khẩu.

Khẩn trương hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm và triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, KTN, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7652/VPCP-KGVX về việc triển khai thực hiện các biện pháp xử lý đối với các sản phẩm sữa nhiễm Melamine do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.925

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123