Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7537/BYT-KCB năm 2016 về chấn chỉnh tình trạng chuyển người bệnh ra điều trị ngoài bệnh viện trái quy định do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 7537/BYT-KCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 17/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Bộ Y tế chấn chỉnh công tác đưa người bệnh ra ngoài điều trị

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 7537/BYT-KCB về việc chấn chỉnh tình trạng chuyển người bệnh ra điều trị ngoài bệnh viện trái quy định.

Theo đó, Bộ đề nghị Giám đốc các Bệnh viện khẩn trương thực hiện các công việc sau:

- Nghiêm túc chỉ đạo, rà soát và có các hình thức kỷ luật nghiêm minh để chấn chỉnh tình trạng giới thiệu và chuyển người bệnh trái quy định;

- Tăng cường công tác quản lý người bệnh tới khám và điều trị tại bệnh viện;

- Những bệnh viện có tình trạng quá tải cao, cần đưa người bệnh tới điều trị tại các cơ sở khác cần:

+ Đánh giá kỹ lưỡng về chuyên môn, điều kiện,… của cơ sở để bảo đảm đủ năng lực tiếp nhận người bệnh;

+ Việc chuyển người bệnh phải theo đúng quy định tại Thông tư 14/2014/TT-BYT về việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Công văn 7537/BYT-KCB ban hành ngày 17/10/2016.

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7537/BYT-KCB
V/v chấn chnh tình trạng chuyển người bệnh ra điều trị ngoài BV trái quy định

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng Y tế Ngành.

 

Qua công tác kiểm tra, theo dõi của Bộ Y tế và thông tin phn ánh của người bệnh, trong thời gian qua tại một s cơ sở khám bệnh, cha bệnh có tình trạng người bệnh sau khi khám, chẩn đoán và chỉ định điều trị tại bệnh viện công lập được nhân viên bệnh viện tự ý giới thiệu, chuyển người bệnh tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để điều trị. Nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh, hạn chế các rủi ro khi điều trị tại các cơ sở khám bệnh, cha bệnh khác chưa được bệnh viện kiểm tra, đánh giá bảo đảm năng lực đ tiếp nhận và chuyển người bệnh tới điều trị, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc các Bệnh viện khn trương thực hiện các công việc sau:

- Nghiêm túc chỉ đạo, rà soát và các hình thức kỷ luật nghiêm minh để chấn chỉnh tình trạng giới thiệu và chuyển người bệnh trái quy định;

- Tăng cường công tác quản lý người bệnh tới khám và điều trị tại bệnh viện;

- Các bệnh viện có tình trạng quá tải cao, cần đưa người bệnh tới theo dõi, điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác (đơn vị vệ tinh) trên địa bàn, cần:

+ Khảo sát, đánh giá kỹ lưng về chuyên môn, điều kiện trang thiết bị, cơ sở hạ tầng,... bảo đảm đủ năng lực đ tiếp nhận người bệnh;

+ Có hợp đồng trách nhiệm và xây dựng cơ chế quản lý người bệnh giữa bệnh viện với đơn vị vệ tinh;

+ Xây dựng quy định trong nội bộ bệnh viện để hướng dẫn thực hiện việc chỉ định chuyển người bệnh tới đơn vị vệ tinh;

+ Thực hiện việc chuyển người bệnh theo đúng quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BYT quy định việc chuyển tuyến gia các cơ sở khám bệnh, cha bệnh.

Đề nghị Giám đốc các Bệnh viện nghiêm túc và khẩn trương thực hiện các nội dung quy định trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mc, đề nghị báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám chữa bệnh) để hướng dn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục QL YDHCT; Vụ BVSKBMTE; Thanh tra Bộ; Vụ TTTĐKT;
- Trang thông tin điện tử Bộ Y tế, Cục
QlKCB;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7537/BYT-KCB năm 2016 về chấn chỉnh tình trạng chuyển người bệnh ra điều trị ngoài bệnh viện trái quy định do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.555

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246