Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7181/BYT-KCB năm 2015 về tích cực triển khai việc phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 7181/BYT-KCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 29/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7181/BYT-KCB
V/v tích cực triển khai việc phòng, chống bệnh dịch SXHD, TCM

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
-
Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Y tế các Bộ, ngành.

Thực hiện Công điện số 1632/CĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Th tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết và căn cứ tình hình bệnh dịch tay chân miệng hiện nay đang có chiều hướng gia tăng, nhm hạn chế đến mức thấp nhất tử vong do bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tích cực triển khai các nội dung sau:

1. Tăng cường việc thực hiện hoặc chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, cha bệnh trực thuộc rà soát, b sung, triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng tại đơn vị hoặc trên địa bàn để bảo đảm các điều kiện cần thiết về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất và vật tư y tế tại các cơ sở khám bệnh, cha bệnh nhằm tiếp nhận, cấp cứu, điều trị, hoặc chuyn tuyến người bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng kịp thời, an toàn, hiệu quả và thực hiện tốt công tác kiểm soát lây nhiễm.

2. Khn trương tổ chức tốt việc tập huấn lại Hướng dẫn chn đoán, điều trị bệnh sốt xuất huyết Dengue (ban hành theo Quyết định số 458/QĐ-BYT ngày 16/02/2011 của Bộ trưng Bộ Y tế) và Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng (ban hành kèm theo Quyết định số 1003/QĐ-BYT ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế) theo nhiệm vụ đã được Bộ Y tế hoặc Sở Y tế giao.

3. Đ nghị Giám đốc các Bệnh viện lưu ý quán triệt và thực hiện nghiêm việc thông tin về bệnh dịch tại đơn vị theo đúng quy chế phát ngôn của Bệnh viện, của S Y tế.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưng (đ báo cáo);
-
Các Thứ trưng (để phối hợp ch đạo);
-
Cục YTDP, Vụ TT-KT;
-
Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7181/BYT-KCB năm 2015 về tích cực triển khai việc phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.092

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.76.39