Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7137/BYT-QLD năm 2017 về báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 & tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 7137/BYT-QLD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 13/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7137/BYT-QLD
V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 & tầm nhìn đến năm 2030

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: …………………………………………………………………

Ngày 16/7/2014, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Quyết định số 2614/QĐ-BYT về việc ban hành “Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ” (sau đây gọi tắt là Chiến lược).

Để có cơ sở tổng hợp và chuẩn bị cho cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai thực Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam, Bộ Y tế yêu cầu Đơn vị báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chiến lược giai đoạn từ tháng 7/2014 đến nay, trong đó nêu cụ thể về tiến độ thực hiện, kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược theo các nội dung Đơn vị đã được phân công làm đầu mối hoặc phối hợp tại Quyết định số 2614/QĐ-BYT ngày 16/7/2014 (theo Mẫu báo cáo được download tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn).

Báo cáo của Đơn vị sẽ được tổng hợp để phục vụ cho cuộc họp của Ban chỉ đạo triển khai thực Chiến lược. Đề nghị các đơn vị gửi Báo cáo về Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế - Thường trực Ban chỉ đạo trước ngày 27/12/2017 để tổng hợp.

(Bản mềm Mẫu báo cáo dưới định dạng .doc hoặc .docx xin gửi trước về Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế theo địa chỉ email: pchn.dav@gmail.com)

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Website của Cục QLD;
- Lưu: VT, QLD.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7137/BYT-QLD năm 2017 về báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 & tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


119
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.185