Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6986/BYT-ATTP năm 2017 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 6986/BYT-ATTP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 06/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tăng cường thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm

Nhằm thực hiện Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/11/2017 của Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 6986/BYT-ATTP về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế ở các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các nội dung sau:

- Nhanh chóng triển khai hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt.

- Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra đột xuất và xử lý vi phạm an toàn thực phẩm (nếu có) theo Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 và Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 bên cạnh việc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch.

- Bắt đầu từ tháng 12/2017, tiến hành xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018.

Công văn 6986/BYT-ATTP được ban hành vào ngày 06/12/2017.

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6986/BYT-ATTP
V/v tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm Tp Hồ Chí Minh

Trong thời gian qua Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Sở Y tế), Ban Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh/thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn, nhiều vụ vi phạm về an toàn thực phẩm đã được phát hiện, xử lý và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09/11/2017 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017, Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các nội dung sau:

1. Khẩn trương triển khai hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt;

2. Bên cạnh việc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cần đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu cáo) theo Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

3. Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018, bắt đầu triển khai ngay từ tháng 12/2017.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện các nội dung trên, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị kịp thời báo cáo về Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) để có hướng giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Thanh tra Bộ Y tế;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, ATTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Nguyễn
Thanh Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6986/BYT-ATTP năm 2017 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.276

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246