Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 689/DP-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Y tế dự phòng Người ký: Nguyễn Minh Hằng
Ngày ban hành: 10/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 689/DP-TC
V.v thực hiện Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Đng chí Giám đốc Sở Y tế tnh, thành phố;
- Đồng chí Cục trưởng Cục Thú Y - Bộ Nông nghiệp & Phát trin nông thôn;
- Đồng chí Cục trưởng Cục Quân Y - Bộ Quc Phòng.
(Sau đây gọi tt là các đơn vị)

Nhằm nâng cao công suất xét nghiệm chẩn đoán vi rút SARS-CoV-2, giảm nhu cầu sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao, giảm thi gian xét nghiệm và bo đảm chất lượng xét nghiệm, ngày 07/8/2020 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3486/QĐ-BYT và ngày 08/8/2020 ban hành Công văn số 4264/BYT-DP về việc Hướng dẫn tạm thời việc gộp mu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Cục Y tế dự phòng đề nghị Th trưng các đơn vị triển khai thực hiện nội dung sau:

1. Sở Y tế tnh, thành phố ch đạo các đơn vị liên quan căn cứ tình hình dịch t, khả năng đáp ứng về cơ s vật chất, trang thiết bị và nhân lc tại các phòng xét nghiệm trên địa bàn báo cáo Ban ch đạo phòng chng dịch COVID-19 tnh, thành ph để xem xét thực hiện việc gộp mu xét nghiệm SARS-CoV-2.

2. Th trưởng các đơn vị ch đạo các phòng xét nghiệm thuộc quản lý có đủ năng lực thực hiện gộp mu xét nghiệm SARS-CoV-2, thông báo và báo cáo theo quy định.

Cục Y tế dự phòng đề nghị Th trưng các đơn v quan tâm chỉ đạo thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Q.BT Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- TT. Trần Văn Thuấn (để báo cáo);
- TT. Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo);
- Cục QLKCB;
- Viện VSDT, Pasteur;
- CDC tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hằng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 689/DP-TC ngày 10/08/2020 về thực hiện Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 do Cục Y tế dự phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


842

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.56.97