Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6547/TCHQ-VP năm 2013 triển khai tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6547/TCHQ-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Xuân Huế
Ngày ban hành: 05/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6547/TCHQ-VP
V/v triển khai tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2013

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Thực hiện công văn số 6952/BYT-UBQG50 ngày 29/10/2013 của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm về việc triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2013 với chủ đề "Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV", Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm ngành Hải quan đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc quán triệt và triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 theo nội dung nêu tại mục 3 và 4 của công văn số 6283/TCHQ-VP ngày 9/11/2012 của Tổng cục Hải quan.

2. Báo cáo kết quả triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 về Văn phòng Tổng cục (Phòng Tổng hợp) trước ngày 13/12/2013 (file mềm gửi vào hòm thư: vptc-bpth@customs.gov.vn) để tổng hợp tình hình báo cáo Bộ Tài chính và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- LĐTC (để b/c);
- Cục phòng, chống HIV/AIDS-Bộ Y tế;
- Lưu: VT, VP-TH (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Xuân Huế

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6547/TCHQ-VP năm 2013 triển khai tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.045
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168