Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6453/BYT-KCB năm 2017 về thực hiện Hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 6453/BYT-KCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 10/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y T
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6453/BYT-KCB
V/v thực hiện các Hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng Y tế các ngành;
- Giám đốc các Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế.

Bộ Y tế đã có Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 về việc phê duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tt là các Hướng dẫn KSNK). Để tăng cường chất lượng công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn, triển khai hiệu quả các Hướng dẫn KSNK, bảo đảm an toàn cho người bệnh, người hành nghề KBCB, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng Y tế các ngành. Giám đốc các Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và tổ chức phổ biến nội dung các Hướng dẫn KSNK tới các đơn vị trực thuộc.

2. Xây dựng các quy trình và cụ thể hóa nội dung các Hướng dẫn KSNK cho phù hợp với nguồn lực và điều kiện cụ thể của đơn vị.

3. Kiểm tra, giám sát việc cung cấp nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện và việc tuân thủ thực hiện các Hướng dẫn KSNK tại đơn vị.

4. Gi Kế hoạch và Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Hướng dẫn KSNK về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 24 tháng 11 năm 2017 để Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Ghi chú: Quyết định 3916/QĐ-BYT và các Hướng dẫn KSNK được đăng ti trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (moh.gov. vn) và Website của Cục Quản lý khám, chữa bệnh (www.kcb.vn). Đ biết thêm thông tin xin liên hệ ThS. Hà Thị Kim Phượng, Cục QLKCB theo số điện thoại 0981110188, Email hakimphuong2009@gmail.com.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để
b/c);
- Lưu VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6453/BYT-KCB năm 2017 về thực hiện Hướng dẫn Kiểm soát nhiễm khuẩn do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.697
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.140.153