Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6386/SYT-QLDVYT về việc chấn chỉnh hành nghề khám, chữa bệnh tư nhân do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 6386/SYT-QLDVYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Châu
Ngày ban hành: 07/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6386/SYT-QLDVYT
V/v chấn chỉnh hành nghề khám, chữa bệnh tư nhân.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân Quận/Huyện
- Phòng Y tế Quận/Huyện.

 

- Căn cứ Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 25/02/2003:

• Điều 18: quy định “Quyền lợi và nghĩa vụ người hành nghề”.

• Điều 19: quy định: “Người hành nghề y tư nhân được khám bệnh, chữa bệnh theo phạm vi chuyên môn hành nghề, được kê đơn, nhưng không được bán thuốc”.

- Tiếp theo các công văn, thông báo của Sở Y tế:

• Công văn số 1332/SYT-QLDVYT ngày 12/03/2007 v/v chấn chỉnh hành nghề khám, chữa bệnh tư nhân;

• Công văn số 2379/SYT-QLDVYT ngày 04/05/2006 v/v chấn chỉnh nội dung quảng cáo của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân;

• Thông báo số 114/SYT-QLDVYT ngày 09/01/2006 và Thông báo số 2124/SYT-QLDVYT ngày 27/04/2006 v/v phổ biến các Thông tin, đề nghị Phòng Y tế Quận/Huyện thực hiện việc quản lý Nhà nước trên địa bàn đối với các quy định trong hành nghề y, dược tư nhân.

Để việc quản lý Nhà nước trên địa bàn (đối với tất cả cơ sở hành nghề y, dược tư nhân) cũng như để đợt thanh, kiểm tra định kỳ (đợt 2) năm 2008 đạt hiệu quả, Sở Y tế thông báo và đề nghị Phòng Y tế Quận/Huyện thực hiện các vấn đề sau:

1. Đối chiếu, rà soát, cập nhật danh sách cơ sở hành nghề y, dược, y dược học cổ truyền tư nhân trên địa bàn và sớm gửi về Sở Y tế (Phòng Quản lý Dịch vụ Y tế) trước ngày 30/11/2008.

2. Nghiên cứu các công văn, thông báo trên đây của Sở Y tế để:

• Có biện pháp phổ biến các quy định đến người hành nghề;

• Tăng cường quản lý các cơ sở hành nghề trên địa bàn. (Xem lại các văn bản trên tại website www.medinet.hochiminhcity.gov.vn).

3. Trong đợt thanh, kiểm tra đợt 2 cuối năm 2008, đề nghị xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm quy định hành nghề (theo Thông báo số 2124/SYT-QLDVYT (theo Công văn số 1332/SYT-QLDVYT ngày 12/03/2007).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP (để báo cáo);
- Cục Quản lý Khám chữa bệnh;
- Thanh tra Bộ Y tế;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VP, QLDVYT (Hp). ĐVQ (60)

GIÁM ĐỐC
Bs Nguyễn Văn Châu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6386/SYT-QLDVYT về việc chấn chỉnh hành nghề khám, chữa bệnh tư nhân do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.259
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234