Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6317/BYT-BM-TE năm 2019 triển khai phòng đẻ và thực hiện dịch vụ đỡ đẻ thường tại trạm y tế xã, phường, thị trấn do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 6317/BYT-BM-TE Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Đức Vinh
Ngày ban hành: 25/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Sắp xếp, bố trí phòng đẻ thường tại trạm y tế cấp xã

Nội dung này được đề cập tại Công văn 6317/BYT-BM-TE về việc triển khai phòng đẻ và thực hiện dịch vụ đỡ đẻ thường tại trạm y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi trạm y tế xã).

Theo đó, việc bố trí phòng đẻ tại các trạm y tế xã được thực hiện như sau:

- Đối với các trạm y tế xã thuộc Vùng 1 không có đỡ đẻ thường: Không bố trí phòng đẻ.

- Đối với các trạm y tế xã thuộc Vùng 2: Tùy thuộc vào quyết định có thực hiện đỡ đẻ thường hay không của Giám đốc Sở Y tế;

Phòng đẻ được bố trí ở khu vực dễ tiếp cận tại tầng 1, theo luồng khách hàng, không bố trí phòng đẻ chung với phòng khám phụ khoa;

Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, thuốc thiết yếu theo Quyết định 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016.

“Sự ra đời của Công văn 6317 sẽ hiện thực hóa quy định của Bộ Y tế về đảm bảo an toàn cho bà mẹ và trẻ sơ sinh khi đẻ tại trạm y tế xã, phường, thị trấn” – Đây là nhận định của Luật sư Nguyễn Thạch Thảo, Trưởng Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Thạch Thảo.

- Đối với các trạm y tế xã thuộc Vùng 3: Phải bố trí phòng đẻ; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, thuốc thiết yếu.

Xem tiêu chí phân vùng các xã Vùng 1, 2, 3 tại Quyết định 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014.

Công văn 6317/BYT-BM-TE được ban hành ngày 25/10/2019; nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc thì các đơn vị thực hiện báo cáo với Bộ Y tế.

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6317/BYT-BM-TE
V/v triển khai phòng đẻ và thực hiện dịch vụ đỡ đẻ thường tại trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn củng cố phòng đẻ và thực hiện dịch vụ đỡ đẻ thường tại các trạm y tế xã/phường/thị trấn (sau đây gọi tắt là trạm y tế xã), Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của các trạm y tế xã được qui định tại Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Bộ tiêu chí Quc gia v y tế xã giai đoạn đến 2020, rà soát, sắp xếp và kiện toàn các phòng đẻ cho phù hợp tình hình thực tế của địa phương nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân tại tuyến cơ sở. Cụ thể:

1. Đối với các trạm y tế xã thuộc Vùng 1 không có đỡ đẻ thường: Không bố trí phòng đẻ. Các dịch vụ khác vẫn được tổ chức và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Đối với các trạm y tế xã thuộc Vùng 2: Việc có thực hiện đỡ đẻ thường tại trạm hay không do Giám đốc Sở Y tế quyết định, căn cứ vào nhu cầu thực tế của địa phương cũng như nguồn lực tại trạm y tế xã. Việc sắp xếp phòng đẻ phải đảm bảo nguyên tắc thuận lợi, vô khuẩn, bố trí ở khu vực dễ tiếp cận tại tầng 1 và theo luồng khách hàng (không bố trí phòng đẻ chung với phòng khám phụ khoa). Phòng đẻ phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị và thuốc thiết yếu được qui định tại Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ban hành kèm theo Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Đối với các trạm y tế xã thuộc Vùng 3: Phải bố trí phòng đẻ, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, thuốc thiết yếu tại trạm y tế xã. Thường xuyên giám sát hỗ trợ, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản thiết yếu tại cơ sở.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về Bộ Y tế.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguy
n Trường Sơn (để b/c);
- Các Đ/c PVT (để p/hợp);
- Lưu: VT, BMTE.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ - TRẺ EM
Nguyễn Đức Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6317/BYT-BM-TE năm 2019 triển khai phòng đẻ và thực hiện dịch vụ đỡ đẻ thường tại trạm y tế xã, phường, thị trấn do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.058

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.106.44