Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6301/BYT-KCB 2020 đăng ký kê khai thông tin TYT để đánh giá phòng khám an toàn

Số hiệu: 6301/BYT-KCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 16/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6301/BYT-KCB
V/v đăng ký kê khai thông tin TYT, phòng khám cho việc đánh giá PK an toàn phòng chống dịch

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 16/7/2020, Bộ Y tế đã ban hành “Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT. Bộ tiêu chí đã được đa số các bệnh viện nghiêm túc thực hiện. Các Sở Y tế và bệnh viện viện trên toàn quốc đã tự kiểm tra, đánh giá thường xuyên và đăng nhập kết quả thực hiện Bộ tiêu chí trên phần mềm trực tuyến.

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn đang có những diễn biến phức tạp, nguy cơ tại Việt Nam vẫn cao, đặc biệt thời điểm mùa đông - xuân, dịp nghỉ lễ, Tết cuối năm... Phòng khám là tuyến đầu đón tiếp người bệnh nên có vai trò phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, có trách nhiệm thực hiện khám bệnh an toàn. Do vậy Bộ Y tế sẽ tiếp tục ban hành “Bộ tiêu chí phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” để các phòng khám đánh giá và khắc phục các nguy cơ chưa an toàn.

Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế yêu cầu Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan y tế chỉ đạo toàn bộ các trạm y tế, phòng khám trên địa bàn đăng ký kê khai thông tin phục vụ cho việc đánh giá theo “Bộ tiêu chí phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối hướng dẫn). Địa chỉ đăng ký kê khai thông tin trên phần mềm trực tuyến: https://cosoyte.vn (mẫu kê khai phụ lục kèm theo). Các phòng y tế/TTYT huyện gửi thông tin trước 19:00 ngày 18/11/2020.

Việc kê khai đầy đủ, trung thực là công việc quan trọng, giúp cho việc lập bản đồ các cơ sở khám, chữa bệnh an toàn theo đúng chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ. Đề nghị UBND, BCĐ phòng chống dịch các tỉnh, thành phố; các cơ quan quản lý y tế và trạm y tế, phòng khám khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- BCĐ PCD Covid19 các tỉnh/TP (để triển khai);
- SYT các tỉnh/TP, Y tế các Bộ, ngành (để thực hiện);
- Cổng TTĐT BYT, Trang TTĐT Cục QLKCB;
- Lưu: VT, KCB.

BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH TRẠM Y TẾ VÀ PHÒNG KHÁM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ

Tỉnh/TP………………………

Thị xã/Quận/Huyện ......................................................................

Họ tên Trưởng phòng y tế/trung tâm y tế quận/huyện/thị xã: .... ..............................

Số Điện thoại: ....................................................................Email: .............................

Họ tên người đầu mối điền thông tin ...........................................

Số Điện thoại: ....................................................................Email: .............................

STT

Tên xã hoặc phường , thị trấn

Mã xã, phường, thị trấn (điền theo mã số)

Vùng địa lý của xã, phường (điền theo mã số)

Tên Trạm Y tế hoặc phòng khám

Mã số TYT hoặc PK (điền theo mã số)

Mã giấy phép hoạt động (nếu có)

Chuyên khoa (điền theo mã số)

Địa chỉ cơ sở

Họ tên người đầu mối liên lạc

Điện thoại DĐ

Thư điện tử

Cột 1

Cột 2

Cột 3

Cột 4

Cột 5

Cột 6

Cột 7

Cột 8

Cột 9

Cột 10

Cột 11

Cột 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn điền phiếu:

Người được phân công trực tiếp điền toàn bộ các trạm y tế và phòng khám trên địa bàn hoặc phân công cho các xã/phường/thị trấn tự điền và tổng hợp vào 1 file duy nhất để gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh theo phần mềm trực tuyến.

Trình tự các cột ghi như sau:

- Cột 1: số thứ tự các TYT, phòng khám

- Cột 2: ghi rõ tên xã hoặc tên phường, thị trấn

- Cột 3: Ghi theo mã số: xã = 1; phường = 2; thị trấn = 3

- Cột 4: Ghi mã vùng địa lý:

- Thành phố trực thuộc Trung ương = 1; thành phố thuộc tỉnh = 2; đồng bằng = 3; trung du = 4; miền núi = 5; khác = 9.

- Cột 5: ghi đầy đủ tên Trạm Y tế hoặc phòng khám theo quy định

- Cột 6: Ghi theo mã số: TYT = 1; PKĐK khu vực = 2; PK tư nhân = 3.

- Cột 7: ghi rõ mã giấy phép hoạt động đã được cấp. Nếu phòng khám chưa có giấy phép hoặc giấy phép hết giá trị ghi số 9.

- Cột 8: Ghi chuyên khoa theo mã số:

• PK đa khoa hoặc TYT = 11;

• PK chuyên khoa Nội = 12;

• PK chuyên khoa Ngoại = 13;

• PK chuyên khoa Nhi = 14;

• PK chuyên khoa Sản = 15;

• PK chuyên khoa Răng Hàm Mặt = 16;

• PK Đông y (hoặc Y Dược cổ truyền) = 17;

• PK Vật lý trị liệu/phục hồi chức năng = 18;

• PK chuyên khoa Mắt = 19;

• PK chuyên khoa Tai Mũi Họng = 20;

• PK chuyên khoa Thẩm mỹ = 21;

• PK chuyên khoa khác = 29.

- Cột 9: Ghi địa chỉ chỉ bao gồm số nhà và tên đường. Nếu không có tên đường, cần ghi rõ tên khóm, ấp, thôn, bản, làng và thông tin khác để xác định được vị trí của cơ sở y tế.

- Cột 10: Ghi rõ Họ tên người được giao làm đầu mối liên lạc của phòng khám/trạm y tế.

- Cột 11: Ghi số điện thoại di động người được giao làm đầu mối liên lạc của phòng khám/trạm y tế và các số điện thoại khác nếu có như số điện thoại của phòng khám/trạm y tế.

- Cột 12: Ghi địa chỉ hộp thư điện tử của người được giao làm đầu mối hoặc thư điện tử của phòng khám/trạm y tế.

Hướng dẫn triển khai:

Sau khi nhận được công văn này, Sở Y tế và Y tế các Bộ, ngành triển khai ngay công văn tới các quận/huyện/thị xã và đơn vị trực thuộc. Đầu mối các đơn vị tải tệp tin kê khai theo định dạng xls để điền tại địa chỉ https://cosoyte.vn

Đầu mối các quận/huyện/thị xã tiếp tục triển khai công văn này để thu thập thông tin tại các xã, phường, thị trấn.

Sau khi các quận/huyện/thị xã tổng hợp xong, người đầu mối sẽ nộp báo cáo bằng hình thức tải lên phần mềm trực tuyến theo địa chỉ: https://cosoyte.vn

Sau khi hoàn chỉnh kê khai, Bộ Y tế sẽ gửi lại thông tin cho người đầu mối các quận/huyện/thị xã bằng đường thư điện tử, trong đó có danh sách các phòng khám và tài khoản, mật khẩu để truy cập vào phần mềm trực tuyến.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6301/BYT-KCB ngày 16/11/2020 về đăng ký kê khai thông tin TYT, phòng khám cho việc đánh giá phòng khám an toàn phòng chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.927

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!