Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6251/BYT-DP năm 2017 về xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm do Bộ Y tế ban hành năm 2018

Số hiệu: 6251/BYT-DP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 01/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6251/BYT-DP
V/v xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018.

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc S Y tế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm ngay từ đầu năm 2018, Bộ Y tế đề nghị Đồng chí Giám đốc Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2017, căn cứ tình hình dịch bệnh xây dng Kế hoạch phòng chng dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm có nguy cơ xâm nhập, tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm, đáp ứng ngay, xử lý triệt để ổ dịch, không để bùng phát các dịch bệnh lưu hành tại địa phương, đảm bo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt ít nhất 95% theo quy mô xã, phường.

2. Hoàn chỉnh Kế hoạch phòng chng dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt trong tháng 11/2017, trong đó tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể đối với Ủy ban nhân dân các cấp, các S, ngành, huy động các tổ chức chính trị, cộng đồng, cũng như đảm bảo kinh phí, nhân lực, phương tiện, vật tư phục vụ công tác phòng chng dịch bệnh truyền nhiễm.

3. Kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018 của tnh, thành phố đề nghị gửi về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) trước ngày 15/12/2017, địa ch: số 135/1, ph Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (đ
báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng (đ phối hợp);
- Văn phòng Chính phủ (
đểo cáo);
- UBND các t
nh, thành phố (để phối hợp);
- Các Viện VSDT/Pasteur (để thực hiện);
- Lưu: VT
, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6251/BYT-DP năm 2017 về xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm do Bộ Y tế ban hành năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.212
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110