Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 620/TCQLTT-TTKT năm 2020 về triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 do Tổng cục Quản lý thị trường ban hành

Số hiệu: 620/TCQLTT-TTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý thị trường Người ký: Trần Hữu Linh
Ngày ban hành: 27/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ

THỊ TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 620/TCQLTT-TTKT
V/v triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường.

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo tại Công văn số 430/TCQLTT-CNV ngày 07 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, chú trọng tập trung vào kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịch bệnh để mua gom hoặc định giá hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân như lương thực, thực phẩm, xăng dầu và các loại vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch;

2. Căn cứ tình hình thực tế, Thủ trưởng các đơn vị chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch kiểm tra định kỳ, kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành năm 2020 một cách phù hợp nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát cũng như công tác phòng, chống dịch và báo cáo về Tổng cục để tổng hợp theo dõi;

3. Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho công chức, người lao động trong lực lượng Quản lý thị trường khi thực thi công vụ.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo về Tổng cục các khó khăn vướng mắc để chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Tuấn Anh (để b/c)
- Thứ trưởng Đặng Hoàng An (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Các Vụ thuộc Tổng cục, VP;
- Lưu: VT, TTKT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Hữu Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 620/TCQLTT-TTKT năm 2020 về triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 do Tổng cục Quản lý thị trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


87

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190