Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 62/TCHQ-ĐTCBL năm 2015 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng thực phẩm kém chất lượng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 62/TCHQ-ĐTCBL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 07/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 62/TCHQ-ĐTCBL
V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng thực phẩm kém chất lượng

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
-
Cục Giám sát quản lý về hải quan;
-
Ban Quản lý rủi ro hải quan;
-
Cục Điều tra chống buôn lậu.

 

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ v việc tiếp tục đy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phm và phòng, chng ngộ độc thực phm trong tình hình mới. Để kịp thời ngăn chặn mặt hàng thực phẩm kém chất lượng xâm nhập vào nội địa gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị nêu trên, cụ thể như sau:

1. Cục Giám sát quản lý về hải quan:

- Chủ động rà soát cơ chế, chính sách mặt hàng, quy trình thủ tục liên quan đến xuất, nhập khẩu mặt hàng thực phẩm có khả năng bị lợi dụng để buôn lậu, vận chuyển trái phép để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ đối với mặt hàng thực phẩm xuất, nhập khẩu.

2. Ban Quản lý rủi ro hải quan:

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố tăng cường thu thập, phân tích thông tin về hoạt động xuất, nhập khẩu đối với mặt hàng thực phẩm, qua đó xác định trọng điểm, áp dụng tiêu chí quản lý rủi ro, phân luồng, kiểm tra thực tế đối với các doanh nghiệp, lô hàng có độ rủi ro cao.

3. Cục Điều tra chống buôn lậu:

- Tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện có hiệu quả Đề án Phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép theo Quyết định số 2088/QĐ-TTg ngày 27/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Chuyên đề Kiểm soát hàng hóa nhập khẩu không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ an toàn cộng đồng;…

- Đôn đốc Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện quyết liệt các kế hoạch, chuyên đề số 277/KH-TCHQ ngày 18/11/2014; Công văn số 225/TCHQ- ĐTCBL ngày 05/9/2014; Công văn số 124/ĐTCBL-P2 ngày 11/12/2014; Công văn số 130/ĐTCBL-Đ3 ngày 16/12/2014; Công văn số 133/ĐTCBL-P1 ngày 22/12/2014;...

- Chủ động bố trí lực lượng nắm tình hình, sàng lọc đối tượng, xác lập chuyên án để đấu tranh đối với hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng thực phẩm kém chất lượng như sữa, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, hoa quả, rượu, bia,... Trong đó, tập trung vào các vụ việc lớn, vụ việc nổi cộm; tiếp nhận, điều tra, xử lý vụ các vụ án lớn do Cục Hải quan tỉnh, thành phố chuyển giao.

4. Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

4.1. Chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các lô hàng thực phẩm nhưng vẫn phải đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu. Trong đó, lưu ý kiểm tra kỹ xuất xứ hàng hóa, giấy phép nhập khẩu, giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng hàng hóa, tem, nhãn mác,... do cơ quan quản lý chuyên ngành cấp cho lô hàng xuất, nhập khẩu. Đối với những lô hàng không có giấy phép, kiên quyết dừng thông quan, không cho xuất khẩu, nhập khẩu. Đối với những lô hàng có thông tin, dấu hiệu nghi vấn cần tổ chức kiểm tra thực tế hàng hóa để xử lý sai phạm nếu có.

4.2. Chỉ đạo Đội Kiểm soát hải quan tăng cường thu thập thông tin, nắm vững diễn biến tình hình tại các địa bàn, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép mặt hàng thực phẩm kém chất lượng.

5. Chế độ thông tin báo cáo:

- Các vụ việc vi phạm liên quan đến mặt hàng thực phẩm bị phát hiện, bắt giữ, yêu cầu các đơn vị báo cáo nhanh về Tổng cục Hải quan (qua Cục Điều tra chống buôn lậu) qua địa chỉ hộp thư điện tử: dtcbl-phong1@customs.gov.vn.

- Báo cáo tháng thực hiện từ ngày 16 tháng trước đến hết ngày 15 của tháng báo cáo, trong đó, thống kê rõ nội dung vụ việc, số vụ vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính, tang vật thu giữ,... cập nhật vào Báo cáo định kỳ công tác kiểm soát hải quan.

- Báo cáo năm thực hiện từ ngày 16/12 năm trước đến hết ngày 15/12 của năm báo cáo (có Phụ lục hướng dẫn báo cáo tổng kết kèm theo).

Báo cáo tháng, báo cáo tổng kết gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Điều tra chống buôn lậu), 01 bản cứng gửi theo đường văn thư, 01 bản mềm gửi vào địa chỉ hộp thư điện tử: dtcbl-phong1@customs.gov.vn.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Vụ Hành chính sự nghiệp - BTC (để p/h);
- Lưu: VT, ĐTCBL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC....
-------

Phụ lục

 

BÁO CÁO TNG KT

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

1. Đánh giá tình hình

- Địa bàn trọng điểm;

- Mặt hàng trọng điểm;

- Đối tượng trọng điểm;

- Phương thức thủ đoạn phổ biến.

2. Kết quả thực hiện

2.1. Kết quả công tác quán triệt, tham mưu, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị

2.2. Kết quả công tác đấu tranh phát hiện, bắt giữ, xử lý

- Thống kê rõ số vụ;

- Nội dung, thông tin từng vụ việc (thời gian, địa điểm, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, vi phạm quy định nào);

- Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính;

- Tang vật thu giữ (thống kê đối với một số mặt hàng trọng điểm như: thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng, sữa, rượu, bia, đồ uống, thịt động vật, hoa quả, bánh kẹo,....);

- Kết quả công tác xử lý đối với từng lô hàng.

2.3. Thống kê một số vụ việc điển hình.

3. Nêu những khó khăn, vướng mắc.

4. Đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 62/TCHQ-ĐTCBL năm 2015 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng thực phẩm kém chất lượng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.557

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196