Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6162/VPCP-KTTH về việc chuyển đổi chủng loại vắc xin cúm gia cầm H5N2 dự trữ quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6162/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 18/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6162/VPCP-KTTH
V/v chuyển đổi chủng loại vắc xin cúm gia cầm H5N2 DTQG

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2370/BNN-KH ngày 06 tháng 8 năm 2008, ý kiến của: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6280/BKH-TM&DV ngày 28 tháng 8 năm 2008, Bộ Tài chính tại văn bản số 10627/BTC-DTQG ngày 10 tháng 9 năm 2008 về việc chuyển đổi chủng loại vắc xin cúm gia cầm H5N2 dự trữ quốc gia, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất bán 10 triệu liều vắc xin cúm gia cầm H5N2 thuộc hàng dự trữ quốc gia và nhập mua thuốc sát trùng Benkocid với số lượng tương ứng đưa vào dự trữ quốc gia như đề nghị của Bộ tại công văn số 2370/BNN-KH.

Việc xuất bán vắc xin và nhập mua thuốc sát trùng Benkocid thực hiện theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Cục DTQG;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý; TTĐT, Vụ KTN;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6162/VPCP-KTTH về việc chuyển đổi chủng loại vắc xin cúm gia cầm H5N2 dự trữ quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.795
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.9.6