Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6055/SYT-TCKT về việc thông báo Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế - Bộ Tài chính; công văn 3283/BHXH-GĐYT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 6055/SYT-TCKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Khánh Phong Lan
Ngày ban hành: 22/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6055/SYT-TCKT
V/v thông báo Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế - Bộ Tài chính; công văn 3283/BHXH-GĐYT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Giám đốc các đơn vị trực thuộc

Sở Y tế nhận được các văn bản sau:

- Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BYT-BTC ngày 24/9/2008 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo (Văn bản này đã được đăng công báo số 567&568-10/2008, có hiệu lực kể từ ngày 29/10/2008);

- Công văn số 3283/BHXH-GĐYT ngày 26/9/2008 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc thanh toán Bảo hiểm Y tế đối với thuốc multivitamin có thành phần vitamin B5 và thuốc vitamin 3B.

Đề nghị các đơn vị truy cập vào website Medinet trên internet tại địa chỉ www.medinet.hochiminhcity.gov.vn, mục “Văn bản Pháp luật” để tải các văn bản nêu trên và tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VPS-TCKT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Khánh Phong Lan

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6055/SYT-TCKT về việc thông báo Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế - Bộ Tài chính; công văn 3283/BHXH-GĐYT của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.209
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78