Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 59/KCB-QLCL năm 2015 về đăng ký cam kết không để người bệnh nằm ghép do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

Số hiệu: 59/KCB-QLCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh Người ký: Lương Ngọc Khuê
Ngày ban hành: 19/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 59/KCB-QLCL
V/v đăng ký cam kết không để người bệnh nằm ghép

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Đ/c Giám đốc các Bệnh viện Trực thuộc Bộ Y tế

Tiếp theo công văn số 23/CV-KCB ngày 09/01/2015 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh về việc đăng ký không để người bệnh nằm ghép; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế tại cuộc họp tại Bộ Y tế, ngày 16/1/2015 về việc Kế hoạch ký cam kết không để tình trạng người bệnh nằm ghép trong bệnh viện, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị:

- Giám đốc Bệnh viện trực thuộc Bộ khẩn trương xem xét, nghiên cứu thực tế công tác khám bệnh, chữa bệnh, những khó khăn, thuận lợi và bàn bạc với các Cấp Ủy, Ban giám đốc, Lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể cán bộ, viên chức trong bệnh viện để lên kế hoạch ký cam kết không để tình trạng người bệnh phải nằm ghép giường bệnh trong thời gian điều trị nội trú tại Bệnh viện.

- Bản cam kết của Bệnh viện gửi về Cục Quản lý Khám chữa bệnh bằng đường văn bản và scan gửi qua hộp thư điện tử: tonghopkcb@gmail.com. Những đơn vị đăng ký cam kết sớm, kịp gửi trong ngày 19/1/2015 sẽ công bố và có hình thức khen thưởng kịp thời tại «Hội nghị tổng kết công tác Khám chữa bệnh năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015, đánh giá 2 năm thực hiện Quyết định số 92/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giảm quá tải bệnh viện” vào chiều ngày 20/1/2015.

- Mẫu ký cam kết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (kcb.vn, mục QUAN LY THONG TIN). Bản cam kết cần làm rõ:

(1) Nội dung cam kết (chọn 1 trong 3 nội dung sau):

- Bảo đảm mỗi người bệnh sẽ được bố trí 01 giường bệnh ngay sau khi vào điều trị nội trú

- Bảo đảm tối đa sau 24 giờ kể từ khi nhập viện, mỗi người bệnh sẽ được bố trí 01 giường bệnh

- Bảo đảm tối đa sau 48 giờ kể từ khi nhập viện, mỗi người bệnh sẽ được bố trí 01 giường bệnh

(2) Thời gian bắt đầu có hiệu lực của Bản cam kết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên (để báo cáo);
- Lưu VT, QLCL.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

 

Khi cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - TS. Vương Ánh Dương, số điện thoại 0963.369.586.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 59/KCB-QLCL năm 2015 về đăng ký cam kết không để người bệnh nằm ghép do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.270
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49