Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5783/BNN-KHCN hỗ trợ điều tra thông tin về hóa chất Lindane do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5783/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Văn Bầm
Ngày ban hành: 21/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5783/BNN-KHCN
V/v hỗ trợ điều tra thông tin về hóa chất Lindane.

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Kiểm soát ô nhiễm - Tổng cục môi trường

Trả lời Công văn số 379/KSON-KK ngày 07/10/2010 của Cục Kiểm soát ô nhiễm - Tổng cục môi trường về việc hỗ trợ điều tra thông tin về hóa chất Lindane, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Lindane là hóa chất thuộc nhóm Clo hữu cơ khó phân hủy (POP), nó không mất đi hoặc tồn tại bền vững trong cơ thể sinh vật; trong thành phần của nó chứa các hoạt chất dioxin là sản phẩm trung gian tạo ra trong quá trình gia công thuốc bảo vệ thực vật hoặc thuốc thú y. Vì vậy, hiện nay Lindane không được sử dụng để sản xuất các loại thuốc thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Các câu hỏi đã được trả lời trực tiếp trong phiếu điều tra, kính gửi Quý Cục để tổng hợp, trả lời Ban thư ký Công ước Stokholm./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Bá Bổng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Văn Bầm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5783/BNN-KHCN hỗ trợ điều tra thông tin về hóa chất Lindane do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.313
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108