Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 549/VPCP-QHQT ngày 09/02/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng Quỹ Tư vấn của SIDA để lập Báo cáo tiền khả thi cho dự án "Nâng cao năng lực và cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho trẻ em"

Số hiệu: 549/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 09/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 549/VPCP-QHQT
V/v Sử dụng Quỹ Tư vấn của SIDA để lập Báo cáo tiền khả thi cho dự án “Nâng cao năng lực và cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho trẻ em”

Hà Nội, ngày 09 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

 

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 - Bộ Y tế,
 - Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 524 BKH/KTĐN ngày 02 tháng 02 năm 2004) về sử dụng Quỹ Dịch vụ tư vấn của Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Thuỵ Điển (SIDA) để lập báo cáo tiền khả thi Dự án “Nâng cao năng lực và cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho trẻ em” của Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc cho phép Bộ Y tế được sử dụng 20.000 đô la Mỹ từ Quỹ Dịch vụ tư vấn của Thuỵ điển để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án “Nâng cao năng lực và cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho trẻ em”, dự kiến sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Thuỵ Điển.

- Bộ Y tế hoàn chỉnh dự thảo Đề cương báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng phía Thuỵ Điển xác định chính thức kinh phí và hoàn tất các thủ tục giải ngân theo quy định.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 549/VPCP-QHQT ngày 09/02/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng Quỹ Tư vấn của SIDA để lập Báo cáo tiền khả thi cho dự án "Nâng cao năng lực và cải thiện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho trẻ em"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.935
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126