Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 516/VPCP-KTTH năm 2014 luân chuyển vắc xin lở mồm long móng type O do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 516/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành: 22/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 516/VPCP-KTTH
V/v luân chuyển vắc xin LMLM type O

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 4318/BNN-KH ngày 03 tháng 12 năm 2013, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 36/BTC-TCDT ngày 02 tháng 01 năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 10231/BKHĐT-KTDV ngày 20 tháng 12 năm 2013 về việc xử lý và luân chuyển vắc xin LMLM type O dự trữ quốc gia, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất 1.600.000 triệu liều vắc xin LMLM type O loại Aftovac thuộc hàng dự trữ quốc gia sang Chương trình quốc gia khống chế bệnh LMLM (Chương trình). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi giảm vốn dự trữ quốc gia và hạch toán giá vắc xin LMLM type O xuất cho Chương trình bằng giá vắc xin LMLM type O dự trữ quốc gia. Kinh phí mua số vắc xin này của Chương trình không thực hiện phân bổ.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất bán 1.000.000 liều vắc xin LMLM type O thuộc hàng dự trữ quốc gia và thực hiện mua vắc xin LMLM 2 type O+A đưa và dự trữ quốc gia từ số tiền thu được do xuất bán vắc xin LMLM type O nêu trên.

3. Căn cứ nhu cầu sử dụng vắc xin LMLM phục vụ Chương trình và dự toán ngân sách đã được giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn chủng loại và số lượng vắc xin LMLM phù hợp, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 516/VPCP-KTTH năm 2014 luân chuyển vắc xin lở mồm long móng type O do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.741

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113