Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5051/BNN-KTHT năm 2013 thực hiện Quy trình xác nhận, công bố dịch bệnh chăn nuôi tham gia thí điểm bảo hiểm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5051/BNN-KTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Tăng Minh Lộc
Ngày ban hành: 29/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5051/BNN-KTHT
V/v thực hiện Quy trình xác nhận, công bố dịch bệnh chăn nuôi tham gia thí điểm bảo hiểm

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai.

 

Để thực hiện tốt công tác quản lý rủi ro và xác nhận giá trị thiệt hại được bồi thường về thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đối với chăn nuôi theo Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2013 và Quyết định 358/QĐ-TTg ngày 27/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Cục Thú y xây dựng Quy trình xác nhận, công bố dịch bệnh vật nuôi và Quy trình điều tra ổ dịch được tham gia thí điểm bảo hiểm ở các địa phương (có 02 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 653/QĐ-TY-DT ngày 28/10/2013 gửi kèm theo).

Đề nghị các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tham mưu cho Ban chỉ đạo thí điểm bảo hiểm nông nghiệp của tỉnh, phối hợp với chính quyền địa phương các cấp và doanh nghiệp bảo hiểm tại địa phương để áp dụng thực hiện; trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các địa phương phản ánh về Ban chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn) để kịp thời phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Cục QLGSBH-Bộ Tài chính;
- Đơn vị thành viên BCĐ Bộ;
- Lưu: VT, Cục KTHT

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THÍ ĐIỂM
BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP
Tăng Minh Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5051/BNN-KTHT năm 2013 thực hiện Quy trình xác nhận, công bố dịch bệnh chăn nuôi tham gia thí điểm bảo hiểm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.049
DMCA.com Protection Status

IP: 3.209.80.87