Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4998/UBND-KSTT năm 2020 về tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 4998/UBND-KSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Lê Trung Chinh
Ngày ban hành: 30/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4998/UBND-KSTT
V/v Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng

Thực hiện Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, đã nhiều ngày liền xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng, chưa xác định được nguồn lây, do vậy đề nghị các cơ quan, đơn vị, các địa phương đề cao trách nhiệm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện khẩn trương và nhanh chóng các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Đà Nẵng về phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để dịch bệnh bùng phát, bảo vệ tốt nhất tính mạng và sức khỏe của nhân dân.

2. Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, cổng Thông tin điện tử thành phố và các cơ quan thông tấn báo chí, UBND các quận, huyện đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch và khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, không tập trung đông người tại nơi công cộng…

3. Đề nghị Sở Y tế:

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường cán bộ, phương tiện, công cụ, sinh phẩm, vật tư phục vụ thực hiện xét nghiệm trên diện rộng; tăng tốc truy vết nguồn lây, phát hiện nhanh nhất các ca nhiễm trong cộng đồng; cách ly kịp thời các trường hợp có nguy cơ. Phối hợp với Quân khu V khẩn trương tổ chức hiệu quả, quản lý chặt chẽ việc cách ly các trường hợp thuộc diện phải cách ly tại thành phố Đà Nẵng.

b) Khẩn trương rà soát, dự báo nhu cầu xét nghiệm, phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức chỉ đạo mua sắm phương tiện, công cụ, sinh phẩm, vật tư đáp ứng yêu cầu xét nghiệm; sớm có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND thành phố quyết định.

c) Tham mưu, báo cáo UBND thành phố phương án đề nghị các địa phương: tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế hỗ trợ năng lực điều trị bệnh nhân ở thành phố Đà Nẵng.

4. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo có phương án tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học bảo đảm an toàn, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố theo đúng quy định.

5. Tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung Trung tâm Hành chính thành phố, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các quận, huyện, phường, xã kể từ 13 giờ 00 ngày 30 tháng 7 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn) để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính. Trong trường hợp cấp thiết, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp cơ quan, đơn vị liên quan để được xem xét, giải quyết hồ sơ theo đúng quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã:

a) Thông báo công khai số điện thoại của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức được phân công theo dõi, xử lý hồ sơ trên trang thông tin điện tử và tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết, liên hệ công tác.

b) Bố trí công chức, viên chức theo dõi, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định.

c) Thực hiện nghiêm các hướng dẫn và khuyến cáo của ngành chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

6. Tạm dừng việc tổ chức tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư trực tiếp tại Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố, quận, huyện, phường, xã kể từ 13 giờ 00 ngày 30 tháng 7 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới.

Công dân có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đơn, thư theo đường Bưu điện đến Ban Tiếp công dân thành phố, quận, huyện, phường, xã để được giải quyết theo quy định.

7. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố

a) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc của cơ quan, đơn vị mình một cách phù hợp, tăng cường làm việc trực tuyến tại nhà, bảo đảm tối thiểu 50% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, không để đình trệ công việc, nhất là công việc có thời gian, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân.

b) Chịu trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình thực hiện các biện pháp khai báo y tế, thực hiện các quy trình bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định, hướng dẫn của cơ quan y tế.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai và nghiêm túc thực hiện đúng chỉ đạo nêu trên của Chủ tịch UBND thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tư lệnh Quân khu V;
- TTTU, TT HĐND TP (để báo cáo);
- Các UV BTV TU;
- CT và các PCT UBND TP;
- CVP và PCVP VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP;
- Các sở, ban, ngành;
- Các Quận, Huyện ủy;
- UBND các quận, huyện;
- Các cơ quan thông tấn báo chí;
- Phòng VH-XH, Phòng NC-PC, Ban Tiếp CD, Ban QLTN, KT-TC.
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trung Chinh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4998/UBND-KSTT năm 2020 về tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.110

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112