Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4965/BYT-KH-TC 2020 bảo đảm cung ứng vật tư sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2

Số hiệu: 4965/BYT-KH-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 17/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4965/BYT-KH-TC
V/v bảo đảm cung ứng vật tư, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2.

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời qua, Bộ Y tế nhận được ý kiến của một số địa phương, đơn vị đề nghị Bộ Y tế có thông báo chính thức về khung giá trần vật tư, sinh phẩm xét nghiệm. Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Thực hiện Thông báo số 300/TB-VPCP ngày 14/8/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19: “...Đồng ý việc thành lập Tổ công tác gồm đại diện các Bộ: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và vật tư, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, một số bệnh viện lớn làm việc với các nhà sản xuất trong nước, nhờ nhập khẩu để xác định khung giá trần của sinh phẩm, vật tư xét nghiệm...”; Bộ Y tế đã thành lập Tổ công tác và đang khẩn trương hoàn thiện quy trình xác định khung giá trần, tổng hợp nhu cầu, chủng loại vật tư, sinh phẩm cần xác định khung giá trần từ các địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện xác định khung giá trần theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, quá trình xác định khung giá trần cần thời gian nhất định để thực hiện, chưa thể có kết quả ngay và cũng chỉ lựa chọn một số vật tư, sinh phẩm có khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá kế hoạch để xác định khung giá trần.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đang nghiên cứu, đề xuất tổ chức thực hiện việc mua sắm tập trung quốc gia đối với một số sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 để có giá phù hợp và giá thống nhất trên cả nước theo hướng Bộ Y tế ký văn bản thỏa thuận khung theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu; trên cơ sở đó, các Bộ, ngành về địa phương ký hợp đồng để mua sắm.

Bộ Y tế sẽ có thông báo đến các địa phương, đơn vị sau khi có ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia.

2. Trong khi chưa xác định và thông báo được khung giá trần vật tư, sinh phẩm xét nghiệm và chưa triển khai đấu thầu tập trung cấp quốc gia, trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 9535/BTC-HCSN ngày 07/8/2020 (văn bản kèm theo), Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, Sở Y tế các địa phương tiếp tục chủ động mua sắm vật tư, sinh phẩm để phòng chống dịch, theo tinh thần “4 tại chỗ”, cụ thể:

- Về hình thức lựa chọn nhà thầu: Trong hệ thống các văn bản đã quy định rõ các hình thức thực hiện mua sắm và quy trình, thẩm quyền ứng với từng hình thức, kể cả hình thức chỉ định thầu trong tình huống cấp bách dịch bệnh COVID- 19 theo khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầukhoản 1 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

- Về căn cứ xác định giá gói thầu, đề nghị thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính: “Căn cứ vào ít nhất một trong các tài liệu sau: (1) Giá hàng hóa cần mua của ít nhất 3 đơn vị cung cấp hàng hóa khác nhau trên địa bàn để làm căn cứ xác định giá gói thầu: trong trường hợp không đủ 03 đơn vị trên địa bàn có thể tham khảo trên địa bàn khác đảm bảo đủ 03 báo giá; (2) Dự toán mua sắm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; (3) Kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá tài sản, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của Luật giá; (4) Giá thị trường tại thời điểm mua sắm được tham khảo từ thông tin chính thống do các nhà cung cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam công bố được khai thác qua mạng Internet: (5) Giá của gói thầu mua sắm loại hàng hóa tương tự trong thời gian trước đó gần nhất, tối đa không quá 30 ngày.”

3. Trường hợp dịch xảy ra nhưng đơn vị, địa phương có khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, chưa có vật tư, sinh phẩm xét nghiệm để kịp thời phòng chống dịch, đề nghị báo cáo Bộ Y tế để xem xét, hỗ trợ theo khả năng của Bộ Y tế.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lưu ý, chỉ đạo các Sở, Ban Ngành liên quan của địa phương triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP (để b/c):
- Q. Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng:
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Các Vụ, Cục: YTDP, KCB, TTB &CTYT;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;
- Các Sở Y tế:
- Lưu: VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4965/BYT-KH-TC ngày 17/09/2020 về bảo đảm cung ứng vật tư, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.096

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!