Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4902/VPCP-KGVX 2018 phối hợp Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc an toàn thực phẩm

Số hiệu: 4902/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 25/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4902/VPCP-KGVX
V/v sơ kết Chương trình phối hợp số 90 giữa Chính phủ và MTTQ về an toàn thực phẩm

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Xét báo cáo và đề nghị của Bộ Y tế về tổng kết thực hiện Chương trình số 90/CtrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30 tháng 3 năm 2016 gia Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm (Báo cáo số 389/BC-BYT ngày 8 tháng 5 năm 2018), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo:

Giao Bộ Y tế chủ trì, cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, cơ quan liên quan tiến hành sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chương trình phối hợp số 90 trong các năm 2016-2018, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 10 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Ph
ó TTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: NNPTNT, CT, TTTT, VHTTDL, TC, XD;
- UB Trung ương MTTQ Việt Nam,
Hội Nông dân VN, Hội LH phụ nữ VN, Trung ương Hội cựu chiến binh VN, Tổng Liên đoàn Lao động VN, Trung ương Đoàn TNCSHCM;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn
Văn Tùng, TGĐ Cổng TTĐT, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, NN, QHĐP, TKBT;
- L
ưu: VT, KGVX (3).Q

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4902/VPCP-KGVX ngày 25/05/2018 về sơ kết Chương trình phối hợp số 90 giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc về an toàn thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.397

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!