Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4811/BYT-KH-TC năm 2018 về tăng cường giám sát, hỗ trợ địa phương bị ảnh hưởng thiên tai do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 4811/BYT-KH-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Công Sinh
Ngày ban hành: 17/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4811/BYT-KH-TC
V/v tăng cường giám sát, hỗ trợ địa phương bị ảnh hưởng thiên tai

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Dự án/hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số
- Sở Y tế các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ

Hiện nay, tình hình thiên tai diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc bộ, có nguy cơ ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số ở địa phương. Trước tình hình đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng (Trưởng Ban quản lý Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số), Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính) đề nghị các Dự án/hoạt động thuộc Chương trình khẩn trương tiến hành các công việc sau:

- Các Dự án/hoạt động tăng cường kiểm tra, giám sát hỗ trợ các hoạt động của dự án tại địa phương.

- Trường hợp địa phương gặp khó khăn về nguồn lực trong việc thực hiện các hoạt động của Dự án, đề nghị có đề xuất cụ thể với các Dự án/hoạt động. Trên cơ sở đề nghị của các địa phương, các Ban quản lý dự án có thể chủ động điều chỉnh kế hoạch để hỗ trợ các địa phương có thể đạt mục tiêu năm 2018.

Trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ b/cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/cáo)
- Website, Báo SK&ĐS(để đưa tin);
- Vụ trưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, KH- TC2.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH- TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Công Sinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4811/BYT-KH-TC năm 2018 về tăng cường giám sát, hỗ trợ địa phương bị ảnh hưởng thiên tai do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.515

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171