Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4810/QLD-ĐK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Nguyễn Văn Thanh
Ngày ban hành: 28/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4810/QLD-ĐK
V/v đăng ký, lưu hành thuốc chứa hoạt chất cefetamet

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2014

 

Kính gi: Các công ty đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam.

Theo kết quả tổng hợp và đánh giá ca Trung tâm Quốc gia Thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc, các thử nghiệm lâm sàng đã được thực hiện để đánh giá hiệu quả và độ an toàn của cefetamet pivoxil trong điều trị một s bệnh nhiễm khuẩn bao gồm: nhiễm khuẩn hô hấp (nhiễm khuẩn hô hấp trên và nhiễm khuẩn hô hấp dưới); nhiễm khuẩn tai - mũi - họng (viêm xoang cấp ở người lớn và viêm tai gia ở trẻ em), nhiễm khuẩn tiết niệu - sinh dục (nhiễm khun tiết niệu - sinh dục có biến chứng hoặc không có biến chng, dự phòng và điều trị lậu cu). Tuy nhiên, do được trin khai vào những năm 1980 - 1990, với những hạn chế lớn trong thiết kế nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu nên các dữ liệu để chứng minh hiệu quả của cefetamet pivoxil còn chưa đầy đủ. Hoạt chất cefetamet pivoxil hiện ch còn lưu hành ở một số rất ít nước trên thế gii.

Căn cứ kết luận của Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc - Bộ Y tế đối với thuốc có chứa hoạt chất cefetamet pivoxil, để đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả, Cục Quản lý Dược thông báo như sau:

1. Tạm ngừng cấp số đăng ký mới, đăng ký lại đối với thuốc chứa hoạt chất cefetamet pivoxil.

Trường hợp công ty muốn đăng ký thuốc chứa hoạt chất cefetamet pivoxil, yêu cầu công ty nộp đầy đủ các th nghiệm lâm sàng pha III thiết kế đúng phương pháp (phân nhóm ngẫu nhiên, mù đôi, với nhóm đối chứng kháng sinh) đ Cục Quản lý Dược thẩm đnh, đánh giá.

2. Đối với các thuốc chứa hoạt chất cefetamet pivoxil đang còn hiệu lực s đăng ký: Yêu cu công ty sở hữu số đăng ký cung cấp bổ sung các dữ liệu lâm sàng như yêu cu nêu tại mục 1 để chứng minh hiệu qu của thuc. Sau 01 năm kể từ ngày có thông báo này, nếu công ty không bổ sung được dữ liệu chứng minh hiệu quả ca thuốc theo yêu cầu, Cục Quản lý Dược sẽ ra quyết định rút số đăng ký của các thuốc chứa cefetamet.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyn Kim Tiến (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Cục QLKCB, Thanh tra BYT (để phối hợp);
- Cục
Quân Y-Bộ QP; Cục Y tế- Bộ CA; Cục Y tế GTVT - Bộ GTVT;
- Tổng công ty Dược Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội VN;
- Sở Y tế các tnh, tp trực thuộc TW;
- Thành viên HĐTV cấp SĐK;

-
TT DI & ADR Quốc gia; TT DI & ADR KV (BV Chợ Ry);
- Phòng QLKDD, Phòng QLTTQC, Văn phòng Cục (để đưa lên Website); Tạp chí Dược và MP;
- Lưu: VT, ĐKT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4810/QLD-ĐK ngày 28/03/2014 đăng ký, lưu hành thuốc chứa hoạt chất cefetamet do Cục Quản lý dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.645

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!