Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4670/BGTVT-CYT về tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4670/BGTVT-CYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4670/BGTVT-CYT
V/v tăng cường thực thi Luật Phòng, chng tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020 và Tuần lễ Quc gia không thuốc lá 25-31/5/2020

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Ngày 07 tháng 5 năm 2020 Bộ Y tế có Công văn số 2516/BYT-KCB về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Kiện toàn Tiu ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại của thuốc lá của đơn vị, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2020 tại đơn vị.

2. Tiếp tục phổ biến và chỉ đạo thực thi nghiêm quy định của Luật phòng chống tác hại (PCTH) thuốc lá:

- Phổ biến các quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm vic, các địa điểm công cộng, các phương tiện giao thông...; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tchức, người quản lý địa điểm cm hút thuốc lá; các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tác hại của thuốc lá.

- Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, rà soát lại và đưa quy định cm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị; treo biển cấm hút thuốc tại các khu vực có quy định cấm theo quy định của Luật PCTH thuốc lá.

- Lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong toàn ngành gương mẫu thực hiện và yêu cầu cán bộ, công chức viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị không hút thuốc lá tại nơi làm việc và các địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá.

- Đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, có hình thức động viên khen thưởng cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác PCTH thuốc lá.

- Giám sát thường xuyên việc thực thi quy định cm hút thuốc tại nơi làm việc và các địa điểm có quy định cấm hút thuốc.

3. Tổ chức các hoạt độngng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31/5/2020:

- Treo băng-rôn, khẩu hiệu hưng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lQuốc gia không thuốc lá về tác hại của thuốc lá, Luật PCTH thuốc lá và là chủ đề ngày thế giới không thuốc lá năm nay: “Bo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động của việc qung cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá” tại cổng ra vào cơ quan, đơn vị (gửi kèm theo các tài liệu liên quan đến chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá và khu hiệu để các đơn vị tham khảo).

- Tổ chức chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nơi làm việc không khói thuốc, kinh nghiệm giám sát thực thi các quy định về môi trường không khói thuốc;

- Tổ chức thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá/thuốc lào/thuốc lá điện tử/thuốc lá nung nóng phù hợp với từng nhóm đối tượng.

(Các thông tin về Luật PCTH thuốc lá, chủ đề ngày Thế giới không khói thuốc lá 31/5 và các tài liệu truyền thông được đăng trên trang thông tin điện tử của Chương trình PCTH thuốc lá: www.vinacosh.gov.vn.)

4. Thanh tra Bộ, Cục, Tng cục thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Luật PCTH của thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công theo Nghị định s176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Thủ tướng chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các Nghị định khác có liên quan đến lĩnh vực PCTH thuốc lá; Lồng ghép nội dung kiểm tra việc thực hiện Luật PCTH của thuốc lá vào kế hoạch thanh tra kiểm tra hàng năm của B.

5. Giao cho Cục Y tế GTVT là cơ quan thường trực có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo việc thực hiện nội dung hoạt động ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2020 của các đơn vị trong toàn ngành. Phi hợp với các cơ quan truyền thông ngành Giao thông vận tải tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai kịp thời các nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 05/6/2020 (qua Cục Y tế GTVT - Địa chỉ: 73 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- B
Y tế;
- C
ông đoàn GTVT Việt Nam;
- Website Bộ; Báo GTVT;
- Lưu VT; CYT (2)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC 1

KHẨU HIỆU HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ VÀ TUẦN LỄ QUỐC GIA KHÔNG THUỐC LÁ
(Chủ đề ngày 31/5/2020: “Bảo vệ thanh thiếu niên khi tác động của việc quảng cáo các sn phm thuc lá và sử dụng thuốc lá”)
(Kèm theo Công văn s: 4670/BGTVT-CYT ngày 15/5/2020 ca Bộ GTVT)

Nhóm các thông điệp về tác hại của thuốc lá

1. 8 triệu người chết do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc mỗi năm trên toàn cầu (Tổ chức Y tế thế giới)

2. Hơn 1 triệu người chết vì các bệnh do hút thuốc lá thụ động mỗi năm trên toàn cầu (T chức Y tế thế giới)

3. Chất Nicotine trong sản phẩm thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư và tim mch (Tổ chức Y tế thế gii)

4. Sử dụng thuốc lá điện tử làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về phổi và tim mạch (Tổ chức Y tế thế gii)

5. Hít phải nicotine trong thuốc lá điện tử gây hại cho sự phát triển não bộ ở tr nh(Tổ chức Y tế thế gii)

6. Thuốc lá điện tử cha nhiều cht độc hại gây nghiện, gây bệnh tật và tử vong (Tổ chức Y tế thế gii)

7. Thuốc lá điện tử có nicotine là chất gây nghiện, là nguyên nhân gây các bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và ung thư (Tổ chức Y tế thế gii)

8. Hít phải nicotine trong thuốc lá điện tgây hại cho sức khỏe của bà mvà thai nhi, gây ra sinh non và thai chết lưu (Tổ chức Y tế thế gii)

9. Các chất độc hại trong thuốc lá điện tử là nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim, tn thương phi (Tổ chức Y tế thế gii)

10. Hãy bảo vệ thanh thiếu niên khỏi nghiện chất nicotine và các tác động của việc quảng cáo sản phẩm thuốc lá.

11. Không có loại thuốc lá nào an toàn cho sức khe (Tổ chức Y tế thế gii)

Nhóm thông điệp vquy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc

1. Cấm hút thuốc lá tại cơ sở y tế, trường học, nơi làm việc và trên phương tiện giao thông công cộng (Luật Phòng, chống tác hại của thuốc )

2. Cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà của nhà hàng, quán cà phê (Luật Phòng, chng tác hại của thuốc lá)

3. Cm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà của bến tàu, bến xe (Luật Phòng, chng tác hại của thuốc lá)

4. Mọi người có quyền được sng, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá (Luật Phòng, chng tác hại của thuốc )

Nhóm thông điệp kêu gọi hành động:

1. Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nmang thai, người bệnh, người cao tui.

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không hút thuốc ti nơi làm việc.

3. Không hút thuốc vì sức khỏe của bạn và những người thân yêu

4. Bỏ thuốc lá để giảm nguy cơ mắc bệnh và tử vong do ung thư phổi.

5. Bỏ thuốc lá để giảm nguy cơ mc bệnh và tử vong do bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

6. Hãy nhắc người hút thuốc không hút gn mình và những người xung quanh

7. Hãy gọi 1800-6606 để được tư vấn cai thuốc lá miễn phí.

8. Hãy từ bthuốc lá trước khi quá muộn

Nhóm thông điệp v quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá

1. Cấm hút thuốc lá tại cơ sở y tế, trường học, nơi làm việc và trên phương tiện giao thông công cộng (Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá)

2. Cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà của nhà hàng, quán cà phê (Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá)

3. Cm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà của bến tàu, bến xe (Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá)

4. Mọi người có quyền được sng, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá (Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá)

Nhóm thông điệp kêu gọi hành động:

1. Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nmang thai, người bệnh, người cao tuổi.

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không hút thuốc ti nơi làm việc.

3. Không hút thuốc vì sức khỏe của bạn và những người thân yêu

4. Bỏ thuốc lá để giảm nguy cơ mắc bệnh và tử vong do ung thư phổi.

5. Bỏ thuốc lá để giảm nguy cơ mắc bệnh và tử vong do bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

6. Hãy nhắc người hút thuốc không hút gn mình và những người xung quanh

7. Hãy gọi 1800-6606 để được tư vấn cai thuốc lá miễn phí.

8. Hãy từ bthuốc lá trước khi quá muộn

 

PHỤ LỤC 2

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ, THUỐC LÁ NUNG NÓNG
(Kèm theo Công văn s: 4670/BGTVT-CYT ngày 15/5/2020 ca Bộ GTVT)

1. Khái niệm:

Thuốc lá điện tử: (ENDs)

Thiết bị thuốc lá điện tử bao gồm bộ phận pin, sạc; bộ phận gia nhiệt, dn dòng khí; bộ phận chứa ng đựng dung dịch đin tử. Thuốc lá điện tử hoạt động bằng cách làm nóng dung dịch lỏng hòa tan, to ra dng khí dung cho người dùng hít vào.

Thuốc lá điện tử có hai loại: (1) Loại ống chứa dung dịch nắp mở để người sử dụng có thể tự pha trộn, đổ, thêm dung dịch vào ống); (2) Loại ống chứa dung dịch đóng trong một ng kín có kích thưc vừa vặn để lắp vào thiết bị điện t, ng này chsử dụng một lần).

Thuốc lá nung nóng (HTPs):

Hiện nay, một stập đoàn thuốc lá trên thế giới đang giới thiệu loại sản phẩm thuốc lá mới, được giới thiệu với độc tính là chỉ làm nóng ở nhiệt độ đủ cao để sinh ra các hạt khói/ làn khói cho người hút thuốc hít vào thông qua một thiết bị điện tử. Thiết bị điện tử bao gồm bộ phận gia nhiệt làm nóng, điếu thuốc (hay dầu cm) được sử dụng cùng nhau.

2. Tác hại của thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đi với sức khỏe:

Các sn phẩm thuốc lá mới hiện được các công ty thuốc lá giới thiệu là một sản phẩm ít hại hơn so với thuốc lá điếu thông thường. Tuy nhiên đây ch là các qung cáo nhm gây nhầm ln. Các bằng chứng đến thời điểm hiện tại cho thấy cả thuốc lá điện tử ENDs và thuốc lá nung nóng HTPs đều có chứa các thành phần độc hại, khi sử dụng đều có sự đốt cháy và có khói, hơi tỏa ra môi trưng gây hại cho người xung quanh.

Tác hại của thuốc lá điện tử

- Thuốc lá điện tử chứa nhiều chất độc hại, gây nghiện, gây bệnh tật, tử vong. Theo Liên minh Kiểm soát thuốc lá Đông Nam Á (SEATCA) đa phần thuốc lá điện tử có chứa Nicotine - chất gây nghiện cao, là nguyên nhân gây các bnh tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, và ung thư. Sử dụng nicotine quá liều gây ngộ độc. Nghiện nicotine là một trong những nguyên nhân gây các bệnh tim mạch, đột quỵ.

Đối với trem và phụ nữ mang thai: Nicotine trong thuốc lá điện tử gây hại cho sự phát trin não bộ ở trẻ em vì não bộ của trẻ đang trong giai đoạn phát triển, Nicotine cũng ảnh hưng xấu tới sức khỏe của bà mẹ và thai nhi trong thai kì, gây ra sinh non và thai chết lưu.

Đối vi thanh thiếu niên: Những thay đổi do nicotine gây ra trong hthần kinh trong não khiến người dùng nhóm tuổi trẻ dễ bị nghiện nicotine hơn và vì thế nh hưởng đến sức khỏe sẽ đến sớm và trầm trọng hơn trong tương lai.

- Trong dung dịch thuốc lá điện tử còn có: glycerin, propylene glycol và hương liệu (có trên 15,500 các loại hương liệu). Propylene glycol (mặc dù được coi là an toàn trong thực phẩm nhưng không phải để hít) có thể tạo thành propylene oxide, một chất gây ung thư khi được đun nóng và hóa hơi. Glycerin/Glycerin gốc thực vật: khi được đun nóng và hóa hơi, tạo thành acrolein, gây kích ứng đường hô hấp trên.

Các chất độc hại trong thuốc lá điện tử còn liên quan đến nhồi máu cơ tim, gây tổn thương phổi. Thời gian gn đây, sliệu từ các quốc gia cho thy sử dụng thuốc lá điện tử gây các ca viêm phổi cp nguy kịch (39 ca tử vong); động kinh, các bnh vrăng miệng, ngộ độc (>2.600 ca ở Mỹ, EU, Canada, Nam Triều Tiên); gây tai nạn thương tích (các vụ nổ/bỏng, chấn thương, gãy xương chiếm tới 2.035 ca ở Mỹ giai đoạn 2015-2017, trong đó có 2 ca t vong);... Đây chlà các sliệu phát hiện được vì trên thực tế chưa có sự thống kê, nghiên cứu đầy đủ, có hthống về tác hại của thuốc lá điện tử như thuốc lá điếu thông thường.

- Thuốc lá điện tử tiện dụng với các ng dung dch được đóng gói cho hàng trăm hơi hút, hầu như không có định lượng về nồng độ nicotine trong mỗi ml. Điều này dn đến nguy cơ người s dng tăng liều lượng, mức độ dung nạp nicotine và gây nguy cơ ngộ độc cp tính.

- Thuốc lá điện tử sử dụng nhiều hương liệu, hóa chất không phải là từ nguyên liệu lá thuốc lá điếu thông thường. Nguyên liệu phi trộn nhiều loại thành phần khác nhau nên có th blợi dụng để sử dụng ma túy thông qua việc phi trộn. Tại Việt Nam, tình trạng tội phạm ma túy trộn các loại ma túy vào các sản phẩm thuốc lá điện tử và hưng vào đối tượng học sinh, sinh viên và giỏi trẻ đang rất phc tạp và một svụ vic đã được điều tra, phát hiện.

Tác hi của thuốc lá làm nóng:

- Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo: Thuốc lá làm nóng tạo ra chất khí độc hại, có nhiều chất độc ging như trong khói thuc lá điếu thông thường. Dù HTPs được nung ở nhiệt độ thp hơn, nhưng vẫn tạo ra những hóa chất tương tự như trong khói thuốc lá (Acrolein, Volatile Organic Chemicals, Acetaldehyde, Carbon monoxide, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, Heavy metals, Pormaldehyde... - một số hóa chất được xếp vào nhóm gây ung thư). Nồng độ một s hóa chất thấp hơn trong thuốc lá điếu thông thường, nhưng nồng độ một shóa cht khác li cao hơn, và nồng độ hóa chấp thp không đồng nghĩa với giảm nguy cơ sức khỏe.

- Khói thuốc nung ngoài gây hại cho người hút t còn gây tác hại cho người xung quanh do hút thuốc thụ động:

Thuc lá làm nóng cha nicotine là chất gây nghiện mạnh, có hại cho sức khỏe, đặc biệt đi với trẻ em, vị thành niên và phụ nữ có thai. Phơi nhiễm chất nitrosamines liên quan tới ung thư phi, mũi, thực quản, gan, tuyến tụy và ctử cung. Phơi nhim chất aldehydes như formaldehyde có th gây ung thư phổi và mũi, ngoài việc khiến cho phổi dbị nhạy cảm trước các nhiễm khuẩn. Phơi nhiễm carbon monoxide làm gim vic cung cp oxy tới tim m tăng nguy cơ gây huyết khối, bệnh tim và đột quỵ. Phơi nhiễm acrolein góp phần làm tăng mng bám trong mạch máu cũng như to huyết khối, tăng nguy cơ tim mạch và đột qu. Phơi nhiễm cũng gây tổn hại khả năng chống viêm của phổi.

3. Tác hại về mặt xã hội, môi trường của thuốc điện t và thuốc lá nung nóng

- Thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng hiện có xu hướng nhm tới đối tượng là giới tr thông qua hình ảnh, phong cách tạo gu thm mỹ, xu hướng của giới tr, bán hàng qua mạng (bán qua app điện thoại thông minh, qung cáo và mua bán trên internet ) là hình thức mà giới trthường sử dụng, ảnh hưng xấu đến sức khỏe, môi trường, li sống, hành vi của giới tr.

- Thuốc lá điện lử và thuốc lá làm nóng ảnh hưởng xấu tới thanh thiếu niên và cả những người hút thuốc lá. Đặc biệt, nguy cơ tim ẩn ảnh hưởng đến giới tr, nguy cơ sử dụng ma túy và các chất kích khác đồng thời với thuốc lá điện tử nghiêm trọng hơn rt nhiều so với thuốc lá điếu thông thường. Do đó, cần phòng ngừa việc sử dụng thuốc lá điện tử ENDs và thuốc lá làm nóng HTPs ở những người chưa hút, đặc biệt là trem, thanh thiếu niên.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4670/BGTVT-CYT về tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.210

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223